Wyszukaj

Wydział Komunikacji

Zmień wielkość czcionki:


Wydział Komunikacji obsługuje klientów - Pon-Pt w godz.8.00-14.30

 

ZAPRASZAMY NA STRONĘ WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO

http://komunikacja.gostynin.powiat.pl/

 

Formularze dla interesanta dot. Wydziału Komunikacji:

Wniosek o rejestrację pojazdu
Wniosek o wydanie wtórnika / wymianę dowodu rejestracyjnego
Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany wyróżnika tablic rejestracyjnych (kradzież/zagubienie/zniszczenie)
Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
Zawiadomienie o nabyciu pojazdu

Zawiadomienie o zbyciu (sprzedaży) pojazdu

Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę karty pojazdu pozwolenia czasowego kompletu znaków legalizacyjnych
Zgłoszenie zmian dokonanych w pojeździe
Podanie
Pełnomocnictwo
Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych (w przypadku pojazdów sprowadzonych z zagranicy)
Wniosek o dokonanie wpisu (wykreślenia) adnotacji o zastawie rejestrowym / bankowym
Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję
Oświadczenie do rejestracji warunkowej
Oświadczenie przedsiębiorcy identyfikujące go jako osobę fizyczną w dowodzie rejestracyjną
Umowa darowizny (dotyczy zmiany współwłasności pojazdu)
Wniosek o wyrobienie wtórnika tablicy rejestracyjnej
Zawiadomienie o zmianie miejsca zamieszkania
Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców
Wniosek o przedłużenie terminu ważności legitymacji instruktora upoważniającej do szkolenia kandydatów na kierowców
Wniosek o wymianę, wydanie wtórnika, legitymacji instruktora upoważniającej do szkolenia kandydatów na kierowców
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Wniosek o wydanie uprawnień diagnosty

Wróć do wyboru kategorii

 

WPiR/marcin