1
/4

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

COVID-19

Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego w sprawie obsługi interesantów

 DSC0023


Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 12 października 2020 r.

 

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 24 ust 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758), oraz ze wskazaniem Powiatu Gostynińskiego jako obszaru żółtego, na którym obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, kierując się bezpieczeństwem mieszkańców i pracowników Starostwa, mając na względzie zachowanie wymogów sanitarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób obsługiwanych informuję, że w Starostwie Powiatowym w Gostyninie bezpośrednia obsługa obywateli odbywa się z ograniczeniami oraz zachowaniem rygorów sanitarnych.

Obsługa interesantów odbywa się każdorazowo po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty, w celu uniknięcia oczekiwania w kolejce. Na umówioną wizytę należy zgłosić się punktualnie.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi
(nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Powyższego ograniczenia nie stosuje się do:

1. dziecka do ukończenia 13 roku życia,

2. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

3. osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,

4. osoby wymagającej pomocy tłumacza,

5. innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

W miarę możliwości trzeba minimalizować obecność stron trzecich i osób postronnych.

Wszyscy interesanci przebywający w budynkach Starostwa oraz w przestrzeni publicznej są zobowiązani do:

-        - zakrywania ust i nosa przy użyciu m.in. maseczek, przyłbic, chust, szalików,

-        - odkażania dłoni płynem dezynfekującym, znajdującym się przy wejściu do budynku,

-        - zachowania bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Apeluję, aby w pierwszej kolejności dokumenty były składane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. w formie elektronicznej na email lub telefonicznie.

Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Osoby z widocznymi oznakami choroby nie będą obsługiwane.

Proszę Państwa o wyrozumiałość.

 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Starosty Gostynińskiego z dnia 12.10.2020 roku

 

Lokalizacja Wydział/biuro Telefon e-mail Portal
ul. Dmowskiego 13 Biuro Rady Powiatu 24 235 21 43 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. gostynin.powiat.pl
Wydział Promocji
i Rozwoju
24 235 33 20 gostynin.powiat.pl
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 24 235 79 87 gostynin.powiat.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24 235 79 87 gostynin.powiat.pl
Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 24 235 22 15 gostynin.powiat.pl
Wydział Finansowy

24 235 24 87

24 235 23 53

gostynin.powiat.pl
Wydział Organizacyjny 24 235 22 90 gostynin.powiat.pl
Wydział Architektury
i Budownictwa

24 235 22 74

24 235 79 86

gostynin.powiat.pl
Wydział Edukacji i Kultury 24 235 25 44 gostynin.powiat.pl
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 24 235 24 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. pinbgostynin.eu
Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego 24 235 79 87 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. gostynin.powiat.pl
ul. 3 Maja 43b Wydział Komunikacji

24 235 79 82
(wydawanie praw jazdy)

24 235 79 84
(rejestracja pojazdów)

24 235 79 83

24 235 68 86

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. gostynin.powiat.pl
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości

24 235 24 84

24 235 85 07

(dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

gostynin.powiat.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

24 235 20 96 (ochrona środowiska)

24 235 23 26 (leśnictwo)

gostynin.powiat.pl
Powiatowy Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Gostyninie
24 235 36 96 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. x
 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 15.10.2020 r.

covid 19 4982910 1280


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie z dnia 15.10.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu gostynińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 15.10.2020 r.

 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 519 / 48

 • Liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 23 / 10

 • Liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 3

 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 18 / 10

 • Liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 11 / 0

 • Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (ostatnia doba): 183 / 2

 • Liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 7 / 0

 • Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 139 / 1


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w szczególności  w środkach transportu publicznego, sklepach i galeriach handlowych oraz  w obiektach użyteczności publicznej. Osoby naruszające powyższy obowiązek, nawet jeśli same nie obserwują u siebie niepokojących objawów, mogą w sposób nieświadomy przenosić zakażenie na przypadkowo napotkane osoby, w tym na osoby starsze i cierpiące na przewlekłe choroby, dla których zarażenie koronawirusem może mieć tragiczne następstwa.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

- www.gis.gov.pl

- www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)