Wyszukaj

Od 1 czerwca Wydział komunikacji przywraca przyjmowanie interesantów.

Zmień wielkość czcionki:

street 3738298 1920


Sprawy załatwiane będą po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty !

Zapisy przyjmowane są codziennie od godziny 7:45 pod nr telefonów:

-        w sprawach rejestracji pojazdów tel. 24 235 79 84 lub 24 235 79 83

-        w sprawach wydawania praw jazdy tel. 24 235 79 82

Zapisy w danym dniu prowadzone będą wyłącznie na następny dzień roboczy - zmiana od 1 czerwca 2020 r.

Obsługa interesantów będzie realizowana wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej w dokładnie umówionym czasie.

Prosimy przed przybyciem do Starostwa o przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Formularze znajdziecie Państwo na stronie internetowej pod adresem:

http://ebok.gostynin.powiat.pl/?page_id=44

Zaleca się dokonywanie opłat przelewem:

-       na rachunek Starostwa Bank PKO BP nr 91 1020 3974 0000 5902 0006 6316

-       w przypadku opłaty skarbowej (jeżeli wymagana) na konto Urzędu Miasta w Gostyninie: Bank PKO BP nr 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258

Wszelkie informacje w sprawach Wydziału udzielane są wyłącznie telefonicznie pod wskazanymi wyżej numerami telefonów.

Jednocześnie informujemy, iż obecnie wydłużono do 180 dni termin na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym po 1 marca 2020 r. z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu (zarejestrowanego w Polsce).

Osoby zgłaszające się do Wydziału winny zachować wszelkie środki ostrożności:

-       do budynku mogą wejść tylko osoby uprzednio umówione,

-       osoby wchodzące do budynku zobowiązane są przestrzegać zasad bezpieczeństwa

(w szczególności posiadać maseczkę ochronną, zachować bezpieczną odległość)

 

W obecnej sytuacji zachęcamy Państwa również do składania zawiadomień o zbyciu (sprzedaży) i nabyciu pojazdu drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.


WPiR/m