1
/4

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

XXI Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego - proponowany porządek posiedzenia.

Zmień wielkość czcionki:

 DSC8935


Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXI Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 12 00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego, Gostynin, ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
 4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
 5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za I półrocze 2020r.
 6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego za I półrocze 2020 r.
 7. Sprawozdania nadzoru wodnego dot. obszaru powiatu gostynińskiego.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2020-2024.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/114/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
 13. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
 14. Zakończenie obrad.

-------------------------

Wersja elektroniczna plik jpg >>>  XXI Sesja Powiatu Gostynińskiego

WPiR/marcin