Wyszukaj

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PŁOCKU

Zmień wielkość czcionki:

 

grypaptasia


ROZPORZĄDZENIE NR 2/2021

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PŁOCKU
z dnia 16 stycznia 2021 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gostynińskiego
Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:


       § 1. Traci moc rozporządzenie nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gostynińskiego (Dz. Urz. Woj.Maz. poz. 12746 i 13069 oraz z 2021 r. poz. 12).
       § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wskazanych w § 1 i 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1.
       § 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku
lek. wet. Marek Sankiewicz
---------------------------

PDF Logo ROZPORZĄDZENIE NR 2/2021 - plik do pobrania w formacie PDF

Marcin Maciejewski

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) w powiecie gostynińskim z dn. ...


UWAGA!

 

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl 


Raport dla powiatu gostynińskiego z dn. 27.02.2021r.

Województwo Powiat/Miasto Liczba Liczba na 10 tys. mieszkańców Wszystkie przypadki śmiertelne Przypadki śmiertelne w wyniku Covid Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących
mazowieckie gostyniński 4 0,89 1 0 1

...