Informacje Powiatowe

 

01

 

Dzień 21 listopada jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w sposób szczególny pracowników socjalnych.

Pragnąc podkreślić i zaakcentować wyjątkową pracę, jaką wykonują każdego dnia Pracownicy Socjalni z terenu powiatu gostynińskiego zorganizowano spotkanie, podczas którego Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego Katarzyna Osowicz-Szewczyk wraz z Wicestarostą Gostynińskim Marią Wróblewską podziękowali za pełne wyrzeczeń, poświęcenia i zaangażowania odpowiadanie na wołanie ludzi będących w potrzebie. Wręczone zostały dyplomy pamiątkowe dla kierowników jednostek podległych Powiatu Gostynińskiemu: Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie Januszowi Brudnowskiemu, Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie Rafałowi Cicholcowi, Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie Monice Kuźnickiej oraz Kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie Łukaszowi Ciesielskiemu.

Wszystkim obecnym Pracownikom Socjalnym w gronie których znaleźli się Kierownicy jak i Pracownicy jednostek z terenu powiatu gostynińskiego świętujących tego dnia, życzono wszelkiej pomyślności oraz tego, by każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy przynosił poczucie dobrze spełnionego obowiązku i motywację do podejmowania i osiągania nowych celów, a wykonywana praca dawała wszystkim zgromadzonym jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności i życzliwości.

 

02

03

04

05

06

07

09

10

 

 11

Na zaproszenie Dyrektor Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie Pani Urszuli Ambroziak-Bereszczyńskiej w dniu 20.11.2023r Starosta Gostyniński Pan Arkadiusz Boruszewski wraz z Wicestarostą Marią Wróblewską  uczestniczyli  w finale obchodów Roku Aleksandra Fredry. Spotkanie poświęcone twórczości wielkiego komediopisarza epoki romantyzmu realizowane zostało w cyklu „Zbliżenia”, którego ideą jest przybliżenie licealistów oraz środowiska szkolnego do świata artystycznego i naukowego.

Miesiąc wcześniej wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku brali udział w spektaklu ”Damy i Huzary” w reż. Andrzeja Szustera. Po przedstawieniu, zwieńczonym wspólną fotografią z aktorami, odbyło się spotkanie z dyrektorem Markiem Mokrowieckim, który przedstawił historię Teatru Dramatycznego w Płocku, zachęcając do korzystania z proponowanej oferty kulturalnej i ogłosił – po konsultacji z polonistami - konkurs pod patronatem Teatru Dramatycznego na najlepszą recenzję spektaklu w którym wzięli udział uczniowie z naszego liceum

W dniu 20.11.2023r na Sali gimnastycznej Liceum, przybyli goście mogli zwiedzić  wystawę  dotyczącą twórczości Aleksandra Fredry przygotowaną przez nauczycieli oraz uczniów. Następnie Pani Dyrektor Urszula Ambroziak-Bereszczyńska dokonała rozstrzygnięcia konkursu, tj. I miejsce zajął Jakub Gutkowski, II miejsce Igor Adamczyk, III miejsce Maria Maślankowska, wyróżnienia otrzymali Kinga Augustyniak oraz Filip Szczypawka. Nagrody w imieniu Powiatu Gostynińskiego wręczył Starosta Arkadiusz Boruszewski, wraz z Wicestarostą Marią Wróblewską, w imieniu Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, Leszek Skierski kierownik Działu Promocji i Marketingu wraz z Anną Kicińską. Wśród zaproszonych gości był także  pan Janusz  Majchrzak, dyrektor płockiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie, były absolwent liceum, który pogratulował młodzieży wspaniałych prac oraz podziękował za zaproszenie

Uroczystość zakończył bardzo ciekawy wykład profesora Wiesław Rzońcy z Katedry Romantyzmu Uniwersytetu Warszawskiego na temat życia oraz twórczości Aleksandra Fredry.

 

01

 

02

 

03

04

05

06

07

08

09

10

 

 

 

1

 

15 listopada 2023 r. w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie przeprowadzony został wykład i warsztaty dot. rozporządzania majątkiem dla Słuchaczy i Słuchaczek Gostynińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wykład poprowadził Adwokat Konrad Panek reprezentujący Stowarzyszenie Mazowsze Razem, które we współpracy z Powiatem Gostynińskim prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizuje zadania z zakresu edukacji prawnej w 2023 r. Podczas wykładu poruszano zagadnienia o tematyce m.in. dziedziczenia, darowizn, dożywocia, służebności osobistej, umowy przekazania gospodarstwa rolnego, testamentów, zachowku czy wydziedziczenia. Wykład wzbudził duże zainteresowanie.
W trakcie spotkania zadawano wiele pytań, na które zainteresowani na bieżąco uzyskiwali odpowiedzi. W ramach warsztatów uczestnicy sporządzili notatki o zasadach udzielania pisemnego pełnomocnictwa upoważniającego członków rodziny do działania w ich imieniu w sprawach urzędowych i sądowych.

Podczas spotkania uczestnikom wręczono ulotki informacyjne o nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej w Powiecie Gostynińskim. Na zakończenie spotkania przekazane zostały również informacje o funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie powiatu gostynińskiego oraz formie zapisów na wizyty w punktach.

Zadanie finansowane jest z budżetu Państwa, w części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom.

 

Kamil Życiński
Wydział Organizacyjny
Starostwo Powiatowe w Gostyninie
 
234567

 

21 listopada

Obwieszczenie 13 11 2023 1Obwieszczenie 13 11 2023 2

Treśc Obwieszczenia BIP

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starsotwa Powiatowego w Gostyninie