Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Studenci z Politechniki Warszawskiej przedstawili kilka koncepcji budowy nowej sali gimnastycznej przy zabytkowym budynku Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

 DSC0384

Grupa studentów z Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. Cezarego Głuszka wykonała dla Powiatu Gostynińskiego kilka koncepcji budowy nowej sali gimnastycznej przy zabytkowym budynku Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie. Jest to praca zbiorowa kilku grup studentów studiów magisterskich Wydziału Architektury.

Wykonane koncepcje mają na celu wizualizację nowej sali gimnastycznej tak, aby można było dokonać wyboru takiej, która będzie najlepsza pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym, estetycznym oraz spotka się z największą aprobatą z Państwa strony. Dlatego serdecznie zachęcamy do obejrzenia wystawy, która mieści się w budynku Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz obostrzeniami wynikającymi z tej sytuacji, prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 24 235 22 10 w celu umówienia terminu zwiedzania wystawy.


 

Nieodpłatna Pomoc Prawna - dyżur odwołany.

hammer 802301 1920


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w III kwartale 2020 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ul. Ozdowskiego 1a w Gostyninie

Wyznaczony w Gostyninie na dzień 07.07.2020 r.
w godzinach od 11.30 do 15.30

dyżur radcy prawnego zostaje odwołany

Punkt będzie nieczynny

Kampania promująca honorowe krwiodawstwo ”TWOJA KREW-MOJE ŻYCIE”

blood donation 3087392 1920


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zaprasza do oddawania krwi mieszkańców woj. mazowieckiego szczególnie w miesiącach letnich (czerwiec-wrzesień), kiedy występuje zwiększone zapotrzebowanie na krew.

W czasie wakacji spada liczba honorowych dawców krwi, natomiast liczba pacjentów potrzebujących jej jest większa, niż w innych miesiącach. Wszystkie zdrowe osoby w wieku 18 – 65 lat legitymujące się dokumentem tożsamości ze zdjęciem, zapraszamy do siedziby Centrum Krwiodawstwa przy ul. Saskiej 63/75, do naszych Terenowych Oddziałów oraz na akcje krwiodawstwa zaplanowane na terenie Warszawy i woj. mazowieckiego.

Harmonogram akcji krwiodawstwa dostępny jest w linku:
http://www.rckik-warszawa.com.pl/pliki/plan.pdf

Szczegółowe informacje na temat możliwości i zasad oddania krwi udostępnione są na stronie internetowej RCKiK w Warszawie. Przed oddaniem krwi należy sprawdzić bieżące informacje:www.rckik-warszawa.com.pl (http://www.rckik-warszawa.com.pl/).

XIX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

 DSC0341


W dniu 25 czerwca 2020 r. odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła:
• Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ”.
• Informację Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2019.
• Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania kierunków działania Zarządu za rok 2019.

oraz podjęła uchwały:
• Nr XIX/118/2020 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej Gostynin – Legarda – Rogożewek.
• Nr XIX/119/2020 o w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
• Nr XIX/120/2020 zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2020-2024.
• Nr XIX/121/2020 zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2020.
• Nr XIX/122/2020 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego wotum zaufania.
• Nr XIX/123/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gostynińskiego za 2019 rok.
• Nr XIX/124/2020 w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
• Nr XIX/125/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji.Uważajmy na kompieliskach!!!

beach 1836467 1920