Wyszukaj

Odbiór inwestycji

Zmień wielkość czcionki:

wa5

W dniu 05.06.2019r. Przedstawiciele Starostwa Gostynińskiego w osobach Starosty Arkadiusza Boruszewskiego, W-ce Starosty Marii Wróblewskiej oraz Przedstawiciele Gminy Gostynin – Wójt Edmund Zieliński i Przewodniczący Rady Piotr Piotrowski oraz Wykonawcy firmy Drog-Bet z Sochaczewa Marcina Głuchowskiego dokonali odbioru inwestycji pn. „Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 1410w Solec – Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne” Długość przebudowanego odcinka wynosi 700mb.
Koszt inwestycji 301 888,74zł brutto
Powiat Gostyniński uzyskał dofinansowanie na w/w zadanie z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w ramach programu,, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 211 000,00

wa1

administrator