Wyszukaj

Z WIZYTĄ W NIEMCZECH

Zmień wielkość czcionki:

SAVE 20191029 073006

 

Z WIZYTĄ W NIEMCZECH

W dniach 20 – 22.10.2019r. delegacja Powiatu Gostynińskiego udała się do Berlina na zaproszenie władz organizacji pożytku publicznego EJF ( Evangelische Jugend- und Fürsorgewer ).

Uczestnikami delegacji byli: Pan Arkadiusz Boruszewski Starosta Gostyniński, Pani Maria Wróblewska Wicestarosta Gostyniński, Pani Katarzyna Osowicz - Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego, Pani Teresa Russek Członek Zarządu Powiatu Gostynińskiego, przedstawiciele PCPR Pani Barbara Budner, Pan Michał Bury oraz Pani Joanna Banach koordynator fundacji EFOP.

Ważnym punktem wizyty była możliwość zapoznania się z działalnością placówek niemieckiej organizacji EJF prowadzonych na terenie Berlina, Groß Pinnow oraz Schwedt, które działają w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej.

W trakcie spotkań z przedstawicielami EJF Panem Norbertem Schweersem oraz Panią Joanną Bürger omówione zostały zagadnienia dotyczące prowadzonych przez EJF działań oraz możliwości poszerzenia współpracy z Powiatem Gostynińskim w obszarze pieczy zastępczej.

SAVE 20191029 073020

administrator