Wyszukaj

XIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.

Zmień wielkość czcionki:

 

sesjaaa

W dniu 24 października 2019 r. odbyła się XIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła informacje :

  • Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2018-2019 wraz z analizą finansową.
  • Dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2018-2019 wraz z analizą finansową.
  • Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2018-2019 wraz z analizą finansową.
  • Starosty Gostynińskiego i Przewodniczącej Rady Powiatu Gostynińskiego z analizy oświadczeń majątkowych.

podjęła uchwały:

Nr XIII/61/2019 w sprawie przejęcia przez Powiat Gostyniński zadania publicznego
z zakresu administracji rządowej.
Nr XIII/62/2019 w sprawie zmiany nazwy PZPOW oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo”w Gostyninie.
Nr XIII/63/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Gostyniński, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Nr XIII/64/2019 zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2019-2024.
Nr XIII/65/2019 zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2019.

administrator