Wyszukaj

Konferencja pt. „Rodzicielstwo biologiczne oraz zastępcze w perspektywie XXI wieku – szanse, zagrożenia, wsparcie”.

Zmień wielkość czcionki:

W dniu 19.11.2019 r. w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbyła się konferencja współorganizowana przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie pt. „Rodzicielstwo biologiczne oraz zastępcze w perspektywie XXI wieku – szanse, zagrożenia, wsparcie”.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Starosta Gostyniński Pan Arkadiusz Boruszewski, który wraz z Panią Marią Wróblewską Wicestarostą Gostynińskim wziął udział w spotkaniu.

Głównymi prelegentami podczas konferencji byli przedstawiciele fundacji: EFOP, Szczęśliwej Drogi, ORLEN „Dar Serca”, E&Y oraz instytucji: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W spotkaniu licznie uczestniczyli dyrektorzy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele instytucji związanych zawodowo z wychowaniem dzieci.

Uczestnicy wydarzenia mogli bliżej poznać działania podejmowane na rzecz środowiska opiekunów zastępczych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Pani Agaty Skalec – Ruczyńskiej pt. „Opiekun zastępczy partnerem służb społecznych? – wyniki badań wśród zawodowych rodziców zastępczych”. Podczas konferencji można było obejrzeć film promujący rodzicielstwo zastępcze przygotowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydarzenie było poprzedzone rozdaniem nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Rodzina potrzebna od zaraz”.

Jeżeli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej na temat rodzicielstwa zastępczego zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a.

 

mm