W dniu 22 września 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Kijek została podpisana umowa z Wójtem Gminy Pacyna Krzysztofem Woźniakiem przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Elżbiety Szymańskiej na dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B na Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Pacyna w ramach Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.