W dniu 19 października 2023 r. w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie odbyły się uroczyste  obchody Dnia Edukacji  Narodowej połączone  ze ślubowaniem uczniów klas  pierwszych. Tegoroczne  święto edukacji  jest szczególnie ważne, gdyż  upamiętnia 250 rocznicę Powstania Komisji Narodowej.

Program spotkania został przygotowany przez samorząd uczniowski pod patronatem nauczycieli szkoły.  

            Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu narodowego.  Z ramienia Powiatu Gostynińskiego w wydarzeniu wzięli udział: Pan Arkadiusz Boruszewski Starosta Gostyniński oraz Pani Elżbieta Kijek - Skarbnik Powiatu Gostynińskiego. 

Okolicznościowe przemówienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej wygłosili Pani Izabela  Ewa Sieradzka- Dyrektor Szkoły oraz Pan Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński.  Miłym oraz ważnym  akcentem spotkania było wręczenie Nagród  Starosty Gostynińskiego oraz Nagród Dyrektora Szkoły  wyróżnionym nauczycielom.  Uroczystość była również okazją do podziękowania wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji
i obsługi za  codzienną pracę, trud kształcenia oraz wychowania.  Uczniowie wręczyli zaproszonym gościom oraz pracownikom szkoły słodkie upominki.

Doniosłym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Wydarzenie zostało uświetnione wspaniałym  koncertem w wykonaniu niezwykle utalentowanych uczniów szkoły, którzy zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne wykonując utwory wokalno-instrumentalne.  

Na zakończenie uroczystości, uczniowie szkoły zatańczyli  w parach taniec ludowy zwany belgijką.

 

Magdalena Krupińska

Wydz. EK.