01

W dniu 13  listopada 2023 r. w siedzibie Muzeum Diecezjalnego w  Płocku miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów Stypendiów Prezesa Rady Ministrów.  najlepszym uczniom szkół ponadpodstawowych.

Uroczystość została poprowadzona przez Pana Janusza Majchrzaka Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Pana Pawła Felczaka Zastępcę Dyrektora Delegatury w Płocku.  

W uroczystości z ramienia Powiatu Gostynińskiego udział wzięli:  Pani Maria Wróblewska – Wicestarosta Gostyniński oraz  Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego, a także Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych prowadzanych przez Powiat Gostyniński w osobach Pani Izabeli Ewy  Sieradzkiej-Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie, Pani Urszuli Ambroziak-Bereszczyńskiej- Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie  oraz Pani Anny Majchrzak- Wicedyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie Pan Krzysztof Wiśniewski II Mazowiecki Wicekurator Oświaty przystąpił do wręczenia dyplomów uczniom, którzy wykazując się imponującymi osiągnięciami
w nauce otrzymali stypendium przyznane przez Prezesa Rady Ministrów.

Stypendia Prezesa Rady Ministrowa otrzymało czworo uczniów ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych:

Zuzanna Żakieta – Uczennica klasy IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie,

Aleksandra Żakieta – Uczennica klasy III Technikum  Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie,

Miłosz Ambroziak – uczeń klasy IV Liceum Ogólnokształcącego  w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie,

Łukasz Kiełbasa – uczeń klasy II Technikum w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym.

Wyróżnieni uczniowie oprócz pamiątkowych dyplomów, otrzymali również upominki od władz Powiatu Gostynińskiego wręczone przez Panią Marię Wróblewską Wicestarostę Gostynińskiego oraz Panią Katarzynę Osowicz-Szewczyk Przewodniczącą Rady Powiatu Gostynińskiego.

Uroczystość została uświetniona wspaniałym wstępem instrumentalnym w wykonaniu niezwykle utalentowanych uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Płocku.

Na zakończenie uroczystości przemówienie wygłosiła Zuzanna Żakieta uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie dziękując za przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów i gratując innym wyróżnionym.

          Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznane jest uczniowi szkoły ponadpodstawowej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.To ogromne wyróżnienie nie tylko dla uczniów, ale także ich szkół, nauczycieli i rodziców.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Stypendystom i życzymy kolejnych sukcesów !

02

03

04

05

06

07

08