ff

---------> Więcej informacji tutaj

Powrót na stronę główną

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Święto Chrztu Polski

Zmień wielkość czcionki:

chrzest polski

Mieszkańcy Powiatu Gostynińskiego

Przed nami niezwykłe Święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w lutym 2019 roku przypadające na dzień 14 kwietnia. Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie znane przez polskie społeczeństwo, a ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski”, które dokonało się w dniu 14 kwietnia 966 r. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła się jej chrystianizacja i początek państwowości - data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego. W ścisłym sensie oznacza chrzest księcia Mieszka I i jego najbliższego otoczenia. Doniosłość tego wydarzenia nierozerwalnie wiąże się z towarzyszącym mu sojuszem politycznym z cesarzem Ottonem I i podległymi mu Czechami. Władca Polski przyjął chrześcijaństwo z całym bagażem spraw, które szły w ślad za tym aktem, tzn. przyjmował chrześcijaństwo i jednocześnie akceptował jedyny skuteczny w X wieku model organizacji państwa. W ten sposób książę zapewnił Polsce równorzędne miejsce wśród państw chrześcijańskiej Europy. Zważywszy na cywilizacyjną wagę decyzji Mieszka I oraz kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie ciągle znikomą obecność tego historycznego faktu w świadomości społecznej zwracam się do Państwa z prośbą, aby wspólnie uczcić to święto poprzez wywieszenie flag w naszych domach. W ten symboliczny sposób nie tylko podkreślimy wagę tego święta w naszej ojczyźnie i o naszych chrześcijańskich korzeniach, ale damy również wyraz naszej społecznej jedności – niezwykle potrzebnej nam wszystkim w tych trudnych czasach.

                                                                                                                                                                                                                                                Starosta Gostyniński

                                                                                                                                                                                                                                               Arkadiusz Boruszewski

Izabela Ślusarska

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021 r.Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021

-------------------------------------------

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512) kierując się bezpieczeń-stwem mieszkańców i pracowników Starostwa oraz mając na względzie zachowanie wymogów sanitarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób obsługiwanychinformuję, że w Starostwie Powiatowym w Gostyniniebezpośrednia obsługa obywateli odbywa się z ograniczeniami oraz z ...