INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJĘ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ODNOWIENIE ZNISZCZONYCH POWIERZCHNI LEŚNYCH

Starosta Gostyniński informuje o możliwości składania wniosków o dotację ze środków budżetu Państwa przeznaczoną na pokrycie kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zadań w 2022 roku związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, wynikających z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2021.1275).

        

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
ul. Dmowskiego 13 osobiście, za pośrednictwem poczty bądź przez e-PUAP w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2021r. włącznie.

 

Wzór wniosku dla wlaścicieli lasów

Dane dotyczące numeru konta

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RP

Zmień wielkość czcionki:

TydzKad media poziom1

 

 

Odznaczali się sprytem i brawurą. Niejednokrotnie, aby nie odesłano ich do domów zmieniali nazwiska i dodawali sobie lat. Mimo braków w szkoleniu budzili postrach w oddziałach wroga. Mowa o kadetach, którzy dokładnie 100 lat temu wzięli udział w walkach na Górze Świętej Anny podczas III Powstania Śląskiego.

KADECI – oni 100 lat temu walczyli na Górze Św. Anny podczas Powstania Śląskiego.

W dniach 17-21 maja br. Biuro do spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej w pięciu miastach w Polsce wspólnie z Kadetami z klas wojskowych współpracujących z Ministerstwem Obrony Narodowej organizuje uroczystości upamiętniające bohaterski zryw kadetów II Rzeczypospolitej.

Uczniowie klas wojskowych dzisiejsi spadkobiercy tradycji Kadeckich wystawią posterunki w miejscach, gdzie przed wojną działały szkoły Korpusu Kadetów. Uroczystości odbędą się w dniach: 17.05 w Łobzowie, 18.05 w Modlinie, 19.05 Chełmnie, 20.05 w Rawiczu. Podczas obchodów w Chełmnie odbędzie się wręczenie repliki chorągwi Korpusu Kadetów. Na koniec tygodnia w piątek, 21 maja uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Tułowicach oddadzą hołd swoim kolegom sprzed stu laty w miejscu walk III Powstania Śląskiego – na Górze Świętej Anny.

Wydarzenia we wspomnianych miejscowościach są częścią centralnych obchodów 100 rocznicy udziału kadetów w walkach na Górze Świętej Anny podczas III Powstania Śląskiego, organizowanych przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.
Główna uroczystość odbędzie się w Warszawie, 21 maja. W apelu z udziałem uczniów klas wojskowych przewidziano
wręczenie proporców czterem wyróżnionym szkołom, które w Turnieju Wiedzy o Wojsku Polskim spotkały się w finale. Wyemitowane zostanie także przesłanie do współczesnej społeczności kadeckiej Wacława Gąsiorowskiego z Londynu – który uczył się w Junackiej Szkole Kadetów działającej przy armii Andersa.

ETOS KADECKI

100 lat temu, w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku wybuchło III Powstanie Śląskie. Do największych walk doszło w rejonie Góry Świętej Anny. W bitwie odznaczyli się kadeci, którzy w walkach wzięli udział ochotniczo. uczniowie szkół kadeckich we Lwowie i Modlinie. Odznaczali się sprytem i brawurą – niejednokrotnie, aby nie odesłano ich do domów zmieniali nazwiska i dodawali sobie lat. Mimo braków w szkoleniu budzili postrach w oddziałach wroga i szacunek wśród Ślązaków. Wielu zapłaciło za to najwyższą cenę. Wśród nich był m.in. Karol Hieronim Chodkiewicz, kadet z Podola, który zginął 21 maja 1921 r. pod Gogolinem nie mając jeszcze 17 lat.

Tak narodził się etos kadecki. Był on pielęgnowany w II Rzeczypospolitej, kiedy to 21 maja – rocznica bitwy o Górę Świętej Anny – decyzją Marszałka Piłsudskiego czczony był jako Święto Korpusu Kadetów. W latach 1918–1925 utworzono trzy takie korpusy:

 • Korpus Kadetów Nr 1, utworzony 30 października 1918 w Łobzowie, w 1921 przeniesiony do Lwowa; istniał do 1939 jako Korpus Kadetów nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie
 • Korpus Kadetów Nr 2, utworzony 28 września 1919 w Modlinie, w 1926 przeniesiony do Chełmna, w 1936 przeniesiony do Rawicza i połączony
  z tamtejszym Korpusem Kadetów nr 3.
 • Korpus Kadetów Nr 3, utworzony 1 września 1925 w Rawiczu, w 1936 połączony z Korpusem Kadetów nr 2 w Chełmnie, istniał do 1939 jako Korpus Kadetów nr 2 im. Marszałka Rydza-Śmigłego w Rawiczu

Przedwojenni kadeci okazali się być trwałym elementem struktury wojskowej – a ich późniejsze losy jako żołnierzy Wojska Polskiego potwierdziły ich odwagę
i bohaterstwo.

BIURO - KOORDYNATOR DZIAŁAŃ KLAS WOJSKOWYCH

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” powstało 24 stycznia 2020 roku. Jest instytucją powołaną do zoptymalizowania procesu rekrutacji do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Misją Biura jest wsparcie tej części społeczeństwa, która jest zainteresowana wstąpieniem w przyszłości w szeregi Wojska Polskiego lub chce ściśle współpracować z jednostkami wojskowymi jako strona społeczna. Dla wszystkich zainteresowanych wojskiem Biuro przygotowało szereg programów i projektów. Na wsparcie instytucji mogą liczyć m.in. uczniowie klas o profilu wojskowym, studenci, członkowie organizacji proobronnych oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

WIĘCEJ

W uzyskaniu dodatkowych informacji pomoże: por. Jolanta Maciaszek - tel. 261 877 793, 887 335 612

Witold Modrzejewski

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...