Powiatowy Dzień Rodziny Zastępczej

Zmień wielkość czcionki:

 

38

W dniu 30 maja 2021r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie będące organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Gostynińskim zorganizowało na terenie Stanicy Harcerskiej Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Gorzewie Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań rodzinom zastępczym za codzienny trud, troskę i zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci i młodzieży.

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej do wspólnej zabawy zaprosił również dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Gostynińskiego. Uczestnicy uroczystości mieli okazję wziąć udział w rajdzie rowerowym wokół jeziora Białe po uprzedniej pogadance funkcjonariusza policji na temat zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Harcerze zaprosili dzieci i młodzież do zorganizowanej gry terenowej duktem leśnym. Opiekunowie i dzieci mieli możliwość obejrzenia wystawy pt: „Andrzej Małkowski. Bohater Trębek” zorganizowanej przez harcerzy. Atrakcją były również warsztaty ekologiczne, gry i zabawy integracyjne, turniej łuczniczy, turniej ping-pong, kurs pierwszej pomocy. Dzięki obecności druhów strażaków z OSP w Rębowie dzieci mogły pozna specyfikę pracy strażaka oraz zgłębi informacje na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Po tak licznych atrakcjach przyszedł czas na wspólne biesiadowanie przy muzyce.

Szczególnie ważnym dla rodzin zastępczych oraz organizatorów był udział przedstawicieli samorządu powiatowego w osobach Pana Arkadiusza Boruszewskiego Starosty Gostynińskiego oraz Pani Katarzyny Osowicz – Szewczyk Przewodniczącej Rady Powiatu Gostynińskiego, jak również przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie dziękuje wszystkim uczestnikom uroczystości za obecność oraz tym osobom i firmom, które przyczyniły się do uświetnienia tego wyjątkowego dnia.

Sponsorami uroczystości byli:

  • Kaufland Polska Markety

  • Kellogg’s Kutno

  • Chocobakal J. Palczewski Gostynin

Partnerami w organizacji tego wyjątkowego dnia byli: Stowarzyszenie Ziemi Gostynińskiej, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej JUVENTA MAZOWSZE, Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, RECON Agencja Eventowa, Stanica Harcerska Chorągwi Mazowieckiej ZHP, Hufiec ZHP Gostynin im. Andrzeja Małkowskiego, Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie, Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem, Nadleśnictwo Gostynin, Gostynińskie Centrum Edukacyjne, Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o.

Wszystkie osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o rodzicielstwie zastępczym zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Ozdowskiego 1A w Gostyninie.

33353634

1

18

195202825102224313237

1421113847929

 

 

Izabela Ślusarska