Raport o stanie Powiatu Gostynińskiego

Zmień wielkość czcionki:

2021 06 02 10 03

INFORMACJA

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport zawiera podsumowanie działalności samorządu powiatowego za rok poprzedni i obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu.

W debacie nad raportem o stanie Powiatu Gostynińskiego mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Gostynińskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. XXVII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego planowana jest na dzień 24 czerwca 2021 roku. Zatem pisemne zgłoszenia z załączonymi listami poparcia należy składać do dnia 23.06.2021 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego
w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, w godzinach 7.30-15.30.

Formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Gostynińskiego oraz w formie papierowej w Biurze Rady Powiatu Gostynińskiego.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy dopuszczani będą do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Powiatu Gostynińskiego.

 

 

download pdf 3660827 640Raport o stanie powiatu .pdf

 download pdf 3660827 640FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA

 

 

Izabela Ślusarska