Kolejne finansowe wsparcie inwestycji powiatowych

Zmień wielkość czcionki:

flaga 2

 

W dniu 17 czerwca 2021r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Płocku odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach programów;

1. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji”.

2. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021”.

3. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

4. „Mazowieckie Strażnice OSP -2021”.

Powiat Gostyniński podpisał umowę dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 1426 W droga nr 60 – Sieraków w miejscowości Sieraków” w kwocie 250 000,00zł.

Dzięki przekazanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego środkom finansowym wszystkim aplikującym o wsparcie samorządom w 2021 zostaną zrealizowane niezwykle ważne społecznie inwestycje; drogi, chodniki, oświetlenie uliczne, remonty świetlic i strażnic OSP oraz ich doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

 

 

Izabela Ślusarska