Dyrektor PSSE w Gostyninie przechodzi na emeryturę

Zmień wielkość czcionki:

2021 07 28 07 47

 

Dzień 27 lipca 2021r. był ostatnim dniem niezwykle ważnej służby jaką od lat pełniła Pani Maria Wróblewska na stanowisku Dyrektora Powiatowej Stacja Sanitarno- Epidemiologicznej w Gostyninie w związku z przejściem na zasłużoną emeryturę.

  Na Pani ręce składam wyrazy wdzięczności za wieloletnia troskę o zdrowie publiczne oraz za pełną poświęcenia i oddania służbę na rzecz bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego mieszkańców powiatu gostynińskiego, szczególnie w tym ostatnim niezwykle ciężkim roku pandemii. Pragnę wyrazić swoje uznanie i podziękować za staranność i sumienność w realizacji powierzonych obowiązków służbowych. Składam najserdeczniejsze życzenia, aby nowy okres w Pani życiu, był czasem odpoczynku i rozwijania własnych zainteresowań. Życzę samych pogodnych i radosnych dni.

 

Starosta Gostyniński

Arkadiusz Boruszewski

 

 

Izabela Ślusarska