Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Starosta czytał dzieciom baśnie (2)

Zmień wielkość czcionki:

 ap17

Książka jest nieocenionym źródłem wiedzy, a jej częste czytanie wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci. Wzbogaca ich wiedzę o świecie kształtując jednocześnie wrażliwość moralną. Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze.

I właśnie dzisiaj w ramach projektu MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY, na zaproszenie Pani Anny Kiełbasy Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Szczawinie Kościelnym oraz dzieci, Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski miał okazję przeczytać baśnie Hansa Christiana Andersena. Do przedszkola zawitał również funkcjonariusz policji, Pan Sebastian Lewandowski, który również włączył się do akcji czytania dzieciom. Dzieci powitały swoich gości z radością i uśmiechem na twarzy, po czym wygodnie usiadły, by z zaciekawieniem wysłuchać baśni.

Podczas spotkania, Starosta Gostyniński poruszył bardzo ważny temat jakim jest bezpieczeństwo dzieci na drogach. Arkadiusz Boruszewski w ramach akcji „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” przywiózł dzieciom elementy odblaskowe, które każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze, poza obszarem zabudowanym, musi mieć. Podczas spotkania, oprócz otrzymywania elementów odblaskowych dla siebie i najbliższej rodziny dzieci miały okazję omówić zasady bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym i chętnie brały udział w dyskusji na ten temat. Miały bardzo dużą wiedzę w tym zakresie i chętnie się nią dzieliły z zaproszonymi gośćmi.

W podziękowaniu za wspólnie spędzony czas dzieci wręczyły Staroście oraz pozostałym gościom podziękowania w postaci braw oraz pięknie udekorowanych dyplomów, a sam Starosta odwzajemnił się wręczając im cukierki.

 Rysunek1 Rysunek2 
 ap9a  ap13
 ap1  ap2a
 ap9  ap8
 ap12  Rys3
 ap2  ap4
 ap6  ap7
 ap16  ap15
 ap14  ap17
   
Izabela Ślusarska

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...