„Razem Możemy Więcej dla Mieszkańców Mazowsza”

Zmień wielkość czcionki:

244198001 2946339842247316 4487621558309980824 n

 

Wśród nas nadal są osoby potrzebujące pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb. To im dostarczane było wsparcie. W dniu 1 października 2021r oku w Teatrze Płockim, podczas uroczystości z okazji zakończenia programu Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wręczył medale pamiątkowe „Pro Masovia” oraz dyplomy najbardziej zasłużonym wolontariuszom, członkom stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, żołnierzom i pracownikom socjalnym, którzy w ramach programu przeciwdziałali przypadkom ubóstwa na Mazowszu. Marszałek serdecznie podziękował za pracę i zaangażowanie na rzecz najbardziej potrzebujących - Pomoc osobom, które najbardziej doświadczają ubóstwa żywnościowego, to szczególnie ważny dziś temat – mówił marszałek, dlatego jako samorząd województwa będziemy nadal prowadzić działania zmierzające do przeciwdziałania ubóstwu, a w szczególności wspierać instytucje, które działają w tym obszarze na terenie województwa mazowieckiego

Zakończony w sierpniu 2021 r. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 to ważny element walki z ubóstwem. Dzięki niemu osoby najgłębiej doświadczone ubóstwem otrzymywały paczki żywnościowe i posiłki. Akcję prowadził Polski Komitet Pomocy Społecznej. W przeprowadzanych przez samorząd województwa badaniach w ramach oceny zasobów społecznych Mazowsza ubóstwo przez lata było główną przyczyną trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz jednym z głównych powodów ubiegania się o pomoc społeczną. Pomimo że rok 2020 jest pierwszym w historii zbierania danych z systemu pomocy społecznej, w którym ubóstwo nie plasuje się na pierwszej pozycji w kategorii powodów ubiegania się o pomoc społeczną, to nadal liczba rodzin objętych w województwie mazowieckim tą pomocą jest bardzo duża i wynosi prawie 49 tys. rodzin.

Za swoją działalność Medale Pro Masovia otrzymali:

 1. Grażyna Cieślik – prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Płocku, Prezes Społeczny - PKPS Mazowiecki Zarząd Wojewódzki
 2. Elżbieta Przybylska –społeczny Kierownik Programu POPZ 2014-2020 w PKPS Mazowiecki Zarząd Wojewódzki
 3. Jarosław Chrobot – prezes Centrum Naukowo-Biznesowego FENIKS prowadzącego szkoły mundurowe na Mazowszu, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Polskich Spadochroniarzy, dyrektor generalny CNB FENIKS, prezes IX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku
 4. Józef Jerzy Rozkosz – wójt gminy Bielsk
 5. Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
 6. 64 Batalion Lekkiej Piechoty w Płocku
 7. 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Radomiu

Osoby wyróżnione dyplomem uznania

 1. Dyw. Jan Kempara - prezes Zarządu Głównego Związku Polskich Spadochroniarzy IX Oddział Płock
 2. Porucznik Grzegorz Kozoświst – 64. Batalion Lekkiej Piechoty WOT w Płocku
 3. Mariusz Milewski – członek PKPS Związku Polskich Spadochroniarzy IX Oddział Płock
 4. Joanna Pachelska – koordynator szkoleń POPŻ 2014-2020 w Mazowieckim Zarządzie Wojewódzkim PKPS
 5. Monika Bardadyn – koordynator Programu POPŻ 2014-2020 w Zarządzie Rejonowym PKPS w Siedlcach
 6. Iwona Kowalczyk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie – koordynator Programu POPŻ 2014–2020
 7. Związek Polskich Spadochroniarzy IX Oddział Płock
 8. Centrum Naukowo-Biznesowe FENIKS S.C.
 9. HUSSE Polska
 10. Monika Leszczyńska – koordynator punktu rozdawnictwa żywności w Zarządzie Rejonowym PKPS w Bielsku
 11. Bogusława Bartczak – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie
 12. Krzysztof Romanowski – specjalista w gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie
 13. Elżbieta Pydyniak – koordynator punktu rozdawnictwa żywności w Grodkowie
 14. Joanna Mendak – wolontariuszka PKPS w Płocku
 15. Przemysław Przybylski – kierownik Magazynu Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS Dębsk
 16. Cezary Okraszewski – podoficer sekcji współpracy cywilno-wojskowej, 64. Batalion Lekkiej Piechoty w Płocku
 17. Przemysław Grecki – kapral 64. Batalion Lekkiej Piechoty WOT w Płocku

0x012

Izabela Ślusarska