Wyszukaj

Kolejne spotkanie z NGO za nami.

Zmień wielkość czcionki:

1

 

W sobotę 20.11.2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Gostynińskie Centrum Rozwoju Aktywności Lokalnej oraz Starostwo Powiatowe w Gostyninie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu gostynińskiego.

Udział w nim wzięły organizacje, które szukają możliwości rozwoju oraz pozyskania środków na realizację swoich działań statutowych.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zapoznać się z informacją na temat aktualnych naborów wniosków i pozyskania m.in. „unijnych” grantów za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem, które przedstawiła Pani Agnieszka Żukowska, Prezes zarządu organizacji. Część uczestników miała już okazje współpracować z Lokalną Grupą Działania Aktywni Razem przy pozyskaniu grantów, tym chętniej przyszli na spotkanie, z którego dowiedzieli się w jakim obszarze działalności możliwe jest pozyskanie kolejnych dotacji.

Gościem spotkania była również Pani Joanna Cecelak, która zaprezentowała zakres działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego, przedstawiła ofertę OWES oraz nakreśliła możliwości wsparcia dla organizacji z terenu powiatu gostynińskiego. Pani Joanna Cecelak zaprezentowała dodatkowo alternatywną formę działalności dla stowarzyszeń, czyli spółdzielnie socjalne, które okazało się mało znaną formą działalności, a może również zostać objęta wsparciem przez OWES.

Kolejnym gościem zaproszonym na spotkanie był Zastępca Burmistrza Gostynina Halina Fijałkowska, która poinformowała uczestników o możliwych formach współpracy organizacji z Urzędem Miasta Gostynina.

         Na zakończenie spotkania Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski opowiedział o współpracy ze Starostwem Powiatowym, roli Starosty, który pełni nadzór w zakresie zgodności działania stowarzyszeń z przepisami prawa i postanowieniami statutu. Wyraził on również swoją otwartość na kolejne spotkania z NGO oraz nadzieję, że każde kolejne spotkanie będzie w coraz to liczniejszym gronie.

 

234578

Izabela Ślusarska