Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Diagnozowanie dzieci i młodzieży z problemami niedowiedzenia i słabowidzenia

Zmień wielkość czcionki:

a godło powiat2

Podpisano porozumienie z Powiatem Płockim w sprawie diagnozowania dzieci i młodzieży   z problemami niedowiedzenia i słabowidzenia

           W dniu 04.05.2022 r. podpisane zostało Porozumienie z Powiatem Płockim w sprawie powierzenia przez Powiat Gostyniński zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dzieciom i młodzieży z terenu powiatu gostynińskiego.

            Na mocy zawartego porozumienia dzieci i młodzież zmagające się z problemami słabowidzenia i niedowiedzenia otrzymają specjalistyczną   pomoc w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płocku przy ul. Otolińskiej 21. Poradnia w Płocku będzie przyjmowała pacjentów z terenu powiatu gostynińskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia. Placówka w Płocku posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę oraz sprzęt diagnostyczny umożliwiający ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży z dysfunkcjami wzroku. Zapewnione zostaną odpowiednie badania prowadzące do powstania specjalistycznej diagnozy niezbędnej do wydania stosownego orzeczenia lub opinii. 
            Cieszymy się, że dzięki staraniom Władz Powiatu Gostynińskiego doszło do podpisania porozumienia, które umożliwia udzielenie specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży
z dysfunkcją wzroku z naszego powiatu.

Dane kontaktowe:     
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Płocku

ul. Otolińska 21, 09-407 Płock

tel.: (24) 364-02-00

Witold Modrzejewski