Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

„Mazowsze dla sportu 2022”

Zmień wielkość czcionki:

Powiat Gostyniński pozyskał dofinansowanie
ze środków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej
„Mazowsze dla sportu 2022”

           Powiat Gostyniński uzyskał wsparcie finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie melioracji – odwodnienie istniejących obiektów oraz wykonanie robót budowlanych
z rozszerzeniem o ciągi komunikacyjne”. Wysokość dofinansowania udzielonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wynosi 225 000 zł, stanowi 75 % wartości całej inwestycji.

     Modernizacja infrastruktury sportowej GCE poprawi jakość korzystania z obiektów sportowych oraz zwiększy komfort prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Zagospodarowanie terenu wokół boiska otworzy nowe możliwości pełnego wykorzystania obszaru podczas imprez plenerowych. Stworzone zostaną odpowiednie warunki do organizacji turniejów oraz zawodów o zasięgu lokalnym oraz ponadlokalnym, co przyczyni się do zwiększenia zainteresowania sportem oraz pozytywnie wpłynie na propagowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

     Łączny koszt realizacji zadania to 300 000 zł.

 

zgce1zgce2zgce3zgce4

 

 

Witold Modrzejewski