Has no content to show!

Wyszukaj

104 Rocznica Odzyskania Niepodległości

Zmień wielkość czcionki:

„Potęgi Państwa i jego przyszłości nie zabezpieczy żaden choćby największy Geniusz –

uczynić to może cały, świadomy swych praw i obowiązków naród”

                                                                                               Wincenty Witos

Powiat Gostyniński ma swoich bohaterów, którzy oddali życie za ojczyznę lub z wielkim zaangażowaniem pracowali, by społeczeństwo polskie odzyskało utraconą wolność. Edukacja historyczna jest bardzo potrzebna i przez społeczeństwo oczekiwana. To na nas spoczywa obowiązek podtrzymywania wartości naszych ojców i przekazywaniu ich w nie zmienionym kształcie. Nie wolno nam pisać historii od nowa, czy w związku z wyznawaną przez jednostkę ideologią interpretować jej. W tych szczególnie trudnych czasach, potrzeba nam jedności oraz świadomej wdzięczności za bohaterską postawę dla rodaków, którzy już od nas odeszli. Najlepszym wyrazem jest modlitwa - udział w uroczystej Mszy Świętej odprawianej w intencji Naszej Ojczyzny i uroczysty przemarsz, któremu towarzyszy symboliczne złożenie kwiatów. Powiat Gostyniński reprezentował Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska i Kierownik Biura ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Jacek Nowicki.

Wiązanki kwiatów zostały złożone przez delegacje pod pomnikami osób przy Pomniku Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym. W Kościele pod wezwaniem NMP Matki Kościoła została odprawiona Msza św. Po nabożeństwie władze samorządowe, poczty sztandarowe, harcerze oraz mieszkańcy przeszli ulicami Gostynina do miejsc pamięci narodowej, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II, przy tablicy pamiątkowej na ulicy Floriańskiej oraz przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego. Druga część uroczystości rozpoczęła się przy pomniku w Gaśnem, gdzie została wspomniana bohaterska postawa poległych w tym miejscu, a także znaczenie ich postawy dla nas, współczesnych mieszkańców Gostynina i powiatu gostynińskiego.

npd1npd2npd3npd4npd6npd7npd8npd9npd10npd11npd12npd13npd14npd16npd17

 

Witold Modrzejewski