Has no content to show!

Wyszukaj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Zmień wielkość czcionki:

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej w 2023 r.

Lp. Tytuł zadania Nazwa oferenta Wysokość przyznanej dotacji
1. Powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2023 roku Stowarzyszenie Mazowsze Razem, Łętowo 3, 09-470 Bodzanów,
wpisane do „Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego” pod numerem 0000717180
64.020,00 zł

 

PRAWNA POMOC

download pdf 3660827 640Pełna treść ogłoszenia

Kamil Życiński