Has no content to show!

Wyszukaj

PRZEBUDOWA – MODERNIZACJA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ podpisanie umowy

Zmień wielkość czcionki:

 

1258796659 IMG 8223

 

        

          W dniu 6 grudnia 2022 r. Przedstawiciele Powiatu Gostynińskiego w osobach Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński, Maria Wróblewska - Wicestarosta Gostyniński przy kontrasygnacie Elżbiety Kijek - Skarbnika Powiatu Gostynińskiego oraz przedstawiciele Gminy Szczawin Kościelny w osobach Barbara Stępniak – Wójt Gminy Szczawin Kościelny przy kontrasygnacie Małgorzaty Salamandra Skarbnik Gminy podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1457W Suserz - Nowy Kamień" w miejscowości Suserz i Adamów w wysokości 50.000,00 zł.

Łączny koszt zadania wynosi 550 471,13zł.

Powiat Gostyniński na w/w zadanie pozyskał dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 275.235,56 zł.


Tekst: Wydział Promocji Starostwo Powiatowe w Gostyninie

Zdjęcia: Urząd Gminy Szczawin Kościelny

Izabela Ślusarska