Wyszukaj

Odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

Zmień wielkość czcionki:

zdjęcie 1

 

 

W dniu 26 stycznia 2023r odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła :

Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2022.

podjęła uchwały:

Nr XLVI/266/2023 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gostyniński.

Nr XLVI/267/2023 w sprawie uchwalenia kierunków działania Zarządu Powiatu Gostynińskiego na 2023 rok.

Nr XLVI/268/2023 w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie i wprowadzenie tekstu jednolitego.

Nr XLVI/269/2023 w sprawie delegowania przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Nr XLVI/270/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2023-2027.

Nr XLVI/271/2023 zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2023.

Nr XLVI/272/2023 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Gostynińskiego na 2023 rok.

Izabela Ślusarska