Informacje Powiatowe

Powiat Gostyniński już po raz szósty był współorganizatorem biegu na dystansie 10 km wokół Jeziora Białe. Jest to bieg dla wytrawnych biegaczy i miłośników ruchu na świeżym powietrzu oraz dla amatorów nordic walkingu na dłuższe odległości. Trasa biegu oraz warunki panujące na trasie są wyzwaniem dla uczestników, a  „pokonanie” jej daje ogromną satysfakcję i dumę wszystkim uczestnikom.

Najliczniejszymi uczestnikami od kilku edycji Biegu w Szuwarach są osoby w dużej mierze spoza terenu powiatu gostynińskiego. Jest nam niezmiernie miło gościć zaprzyjaźnionych biegaczy, dzielących się swoimi doświadczeniami, bo relacje z nimi są wspaniałe. Wdzięczność tych osób za organizację, otrzymane „pakiety startowe”, atmosferę podczas biegu i po biegu, wspólne biesiadowanie przy grochówce i grillu, jest dla nas paliwem do tego, aby organizować to wydarzenie w kolejnym roku. Nie brakuje od wielu jego uczestników miłych słów pod naszym adresem.

Organizując corocznie Bieg w Szuwarach dokładamy w miarę swoich możliwości wszelkich starań, aby zawodnicy mieli zapewnione zarówno dobre wrażenia z samego biegu jak i po biegu przy biesiadzie, nie zapominając o tym, aby wracając do swoich domów pozostały nie tylko pamiątki w postaci gadżetów, które zawodnicy otrzymują tuż przed startem, ale również wiele miłych wrażeń oraz wspomnień. Niestety przy organizacji tak dużego przedsięwzięcia może dojść do zdarzeń, na które nie ma wpływu Organizator. Celem organizacji naszego wydarzenia jest przede wszystkim integracja oraz popularyzacja imprez sportowych, zgodnie z zadaniami powiatu i taki cel został osiągnięty.

Krytykę i uwagi zamieszczane w internecie, nawet przez tych z Państwa, którzy nie uczestniczyli tak w biegu, jak i w wydarzeniu przyjmujemy.

Nie myli się ten, kto nic nie robi. Wszelkie wynikłe niedomówienia zostaną omówione w bezpośrednich rozmowach z osobami, których sprawa dotyczy. Dla nas najistotniejszy jest fakt, że zdecydowanie więcej osób jest wdzięcznych i zadowolonych z naszego biegu, co wyrażane jest bezpośrednio, dziękują nam za organizację wydarzenia.

Po przeanalizowaniu sytuacji, wracamy do Państwa za rok bogatsi o nowe doświadczenia, mądrzejsi i bardziej zdeterminowani do udowodnienia, że można się bawić i cieszyć naszym wydarzeniem.

 

 

W dniach 05-06 października 2023 r. na terenie powiatu gostynińskiego odbyło się powiatowo-gminne kompleksowe ćwiczenie obronne ,, GOSTYNIN  2023”.

Tematem ćwiczenia było:„ Realizacja zadań obronnych w warunkach wyższych stanów gotowości obronnych państwa oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na terenie Powiatu Gostynińskiego”.

             Założeniem ćwiczenia było doskonalenie współdziałania w wykonywaniu zadań obronnych przez kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek samorządu terytorialnego wchodzących  w skład Powiatu Gostynińskiego. Celem było również doskonalenie i weryfikowanie procedur postępowania wyżej wymienionych organów i kierowników w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

            W ramach ćwiczeń  5 i 6 października Stały Dyżur Starosty Gostynińskiego oraz Stałe Dyżury jednostek samorządu terytorialnego oraz powiatowych  inspekcji i straży przyjmowały i przekazywały informacje o bieżącej sytuacji na terenie całego powiatu gostynińskiego do Stałego Dyżuru Wojewody Mazowieckiego.

            Bardzo istotnym elementem ćwiczenia było doręczenie dokumentów powołania w trybie Akcji Kurierskiej. W tym zakresie Urzędy Gmin i Starostwo Powiatowe  współpracowały z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Płocku oraz Powiatową Komendą Policji w  Gostyninie.

W drugim dniu ćwiczeń odbyły się 2 epizody praktyczne pokazowe:

Pierwszy: ujęcie członków grupy dywersyjnej, przetrzymującej pracowników w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym, akcja ewakuacyjna, akcja gaśnicza, pomoc medyczna.

Drugi : w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym: rozwinięcie Zastępczego Miejsca Szpitalnego.

Zwieńczeniem ćwiczenia była konferencja podsumowująca.

 

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Starostwa Powiatowego w Gostyninie

 

 

 

3 października 2023r. w Auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2023/2024.

Na uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego w płockiej filii Politechniki Warszawskiej stawiło się wielu gości - polityków, samorządowców, przedstawicieli lokalnego biznesu. Zaszczyt i przyjemność udziału w wydarzeniu miał również Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski.

Podczas uroczystości głos zabrali: JE Biskup Szymon Stułkowski, Pan Waldemar Pawlak były Premier, obecnie Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Poseł RP Elżbieta Gapińska, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Pani Prorektor odczytała list od Wicemarszałka Rzeczypospolitej Polskiej Piotra Zgorzelskiego, Pani Anna Derlukiewicz Radna Miasta Płocka odczytała list od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Wszystkim studentom życzymy wytrwałości i sukcesów w nauce.

 

 

W dniu 5 października 2023 r.   w Sali  konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie  odbyła się Debata o Unii Europejskiej połączona z inscenizacją historyczną „Konstytucja  dla Europy”, przygotowana przez Mazowiecki Wędrowny Instytut Europejski im. Wojciech Bogumiła Jastrzębowskiego.
            Mazowiecki Wędrowny Instytut Europejski to inicjatywa Samorządu Województwa Mazowieckiego, która zapoczątkowana została podczas podsumowania roku Jastrzębowskiego na Mazowszu. Aktywność Instytutu realizowana jest przez Muzeum Niepodległości we współpracy z Fundacją My Obywatele Unii Europejskiej. Jest to cykl wydarzeń na terenie miast i gmin województwa mazowieckiego mający na celu szerzenie świadomości obywatelstwa Unii Europejskiej i znaczenia funduszy europejskich dla lokalnej społeczności a także przekazywania wiedzy wśród młodzieży na temat wybitnego Polaka – Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego.
            Pierwsza część spotkania  obejmowała panel dyskusyjny  na temat zasad jedności  w Unii Europejskiej oraz znaczenia funduszy europejskich dla lokalnej społeczności.  
W debacie wzięli udział przedstawiciele Powiatu Gostynińskiego: Pan Arkadiusz Boruszewski Starosta Gostyniński, Pani Maria Wróblewska Wicestarosta Gostyniński  i Pani Katarzyna Osowicz – Szewczyk  - Przewodnicząca rady Powiatu Gostynińskiego,  a z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego- Pan Tomasz Kominek - Dyrektor Delegatury w Płocku. Podczas dyskusji podkreślono ogromny wpływ środków pochodzących z Unii Europejskiej na poprawę jakości  życia Polaków oraz zbliżenie Polski do standardów europejskich w obszarze  zdrowia, pomocy społecznej, transportu  oraz wielu innych dziedzin.
Podczas drugiej części odbyła się inscenizacja historyczna odczytu „Konstytucji dla Europy” autorstwa W. B. Jastrzębowskiego w wykonaniu: Olgierda Łukaszewicza, Stanisława Biczyski i  Moniki Goździk przy współudziale dwojga uczniów: Wiktorii Wypych z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Tadeusza  Kościuszki  w Gostyninie oraz  Przemysława  Kowalskiego  z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie.  Przewodnim hasłem inscenizacji było "Nie ma niepodległości bez europejskiej jedności".
W wydarzeniu wzięli udział Radni Powiatu Gostynińskiego oraz przedstawiciele:  jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego,  Związku Emerytów i Rencistów Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego, Klubu Seniora ze Szczawina Kościelnego, a także  uczniowie ze szkół ponadpodstawowych prowadzanych przez Powiat Gostyniński.