Pause
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

Wizyta u producenta symulatorów

"Bezpieczne Wakacje 2020"

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Dofinansowanie na zakup książek i materialów ćwiczeniowych

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Środki na zakup komputerów dla Powiatau Gostynińskiego

Informacja o zmianie przyjmowania interesanów w Wydziale Komunikacji

 

 


Komunikat Starostwa Powiatowego w Gostyninie

 W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu epidemiologicznego w wyniku rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-Cov-2 oraz Zarządzeniem Starosty Gostynińskiego z dnia 23.03.2020 r., w trosce o zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników, wprowadza się ograniczenia od dnia 24 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Gostyninie polegające na zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów w budynkach Starostwa przy ul. Dmowskiego 13, ul. 3-go Maja 43b i budynku przy ul. Polnej 16a.

Informujemy, że wstrzymuje się wszczęcia postępowań w sprawie nałożenia kar finansowych z tytułu naruszeń, o których mowa w art. 140mb ustawy Prawo o Ruchu Drogowym tj.:
♦ niezgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu przez właściciela w terminie nieprzekraczającym 30 dni,
♦ niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium UE w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Obecna sytuacja traktowana jest jako siła wyższa w rozumieniu art. 189e Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W związku z powyższym, właściciele pojazdów, którzy nabyli lub zbyli pojazd oraz sprowadzili pojazd z terytorium Unii Europejskiej, a termin na wykonanie obowiązku zgłoszenia faktu nabycia/ zbycia lub przerejestrowania pojazdu sprowadzonego z UE upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego (tj. w okresie od dnia 12.03.2020r. do 25.03.2020r) nie będą karani finansowo za to naruszenie.

Jednocześnie informuję, iż formalności tych należy dopełnić niezwłocznie po ustaniu obecnej sytuacji.

Wyszukaj