1
/3

III Powiatowy Bieg w Szuwarach- 04.10.2020 r.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - POWER 2014-2020

gostynin pcpr zaprasza do

 

 


W dniu 22 września 2020r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyło się spotkanie z rodzinami zastępczymi, w którym wzięli udział Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska, Skarbnik Powiatu Elżbieta Kijek, Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Budner wraz z pracownikami.

Podczas spotkania Starosta Gostyniński uroczyście przekazał na potrzeby dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej sprzęt zakupiony w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020,w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9 iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto, tego samego dnia również dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej otrzymały z rąk Starosty Gostynińskiego sprzęt komputerowy i multimedialny zakupiony w ramach realizowanego projektu. Wydarzenie miało miejsce bezpośrednio
na terenie placówek opiekuńczo - wychowawczych
: „Dom dla Dzieci”, „Bratoszewo” oraz „Horyzont”.

Na realizację projektu Powiat Gostyniński otrzymał dofinansowanie w kwocie 229 460,00 zł. W ramach otrzymanych środków zakupiono 50 laptopów, 24 urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt multimedialny, środki ochrony indywidualnej ( maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji ) oraz wyposażenie do 9 miejsc kwarantanny/ izolacji.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Zakupiony i przekazany sprzęt z pewnością ułatwi dzieciom naukę oraz będzie wsparciem w sytuacji konieczności podjęcia zdalnego nauczania.


 
   
   
   
 

Ogłoszenie starosty

 DSC0720


Starosta Powiatu Gostynińskiego, działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, Że zamierza wydzierżawić, na czas oznaczony tj. 10 lat następujące nieruchomości:

 • niezabudowane nieruchomości rolne oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr; 65, 78/1, 103/4, 149/2, 190/4 i 190/5 obręb Przylaski, jednostka ewidencyjna Pacyna, zapisane w księdze wieczystej PL1G/00028836/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyninie — IV Wydział Ksiąg Wieczystych, pozostające na czas nieoznaczony w trwałym zarządzie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie. Przedmiotowe nieruchomość stanowią. grunty rolne orne oraz tereny trwałych użytków zielonych.

----------------------------

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie uzyskać można w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie, tel.(24) 285 80 02., e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Plik do pobrania

Przebudowa-modernizacja odcinaka drogi powiatowej Nr 1410W Solec-Zaborów Nowy w miejscowości Rybne i Zaborów Nowy

 DSC0837


Trwają intensywne prace pn. „Przebudowa-modernizacja odcinaka drogi powiatowej Nr 1410W Solec-Zaborów Nowy w miejscowości Rybne i Zaborów Nowy”. Jest to inwestycja od dawna oczekiwana przez mieszkańców okolicznych wsi. To „okno na świat” dla wszystkich korzystających z tej drogi szczególnie w sezonie jesienno-wiosennym. Liczymy na to, że słoneczna pogoda utrzyma się i prace ziemne zostaną wkrótce zakończone.


 

   

GCE szuka nauczycieli przedmiotów zawodowych

gce


Gostynińskie Centrum Edukacyjne zatrudni w charakterze nauczyciela:

 

 • teoretycznych przedmiotów zawodowych branży mechanicznej
 • teoretycznych przedmiotów zawodowych branży budowlanej
 • teoretycznych przedmiotów zawodowych branży stolarskiej

Wymagania Konieczne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (licencjat, inżynier, magister inżynier)

Możliwości realizacji zadań w godzinach popołudniowych. Szczegółowe informacje: 24 235 38 80


 

XXI Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego - proponowany porządek posiedzenia.

 DSC8935


Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXI Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 12 00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego, Gostynin, ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
 4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
 5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za I półrocze 2020r.
 6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego za I półrocze 2020 r.
 7. Sprawozdania nadzoru wodnego dot. obszaru powiatu gostynińskiego.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2020-2024.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/114/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
 13. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
 14. Zakończenie obrad.

-------------------------

Wersja elektroniczna plik jpg >>> 

WYDARZENIA W REGIONIE

 
   
Ruszyły zapisy do III Powiatowego Biegu w Szuwarach

 

 


W dniu 9 września 2020r. ruszyły zapisy do III Powiatowego Biegu w Szuwarach.
Bieg w Szuwarach to rekreacyjna impreza sportowa zorganizowana w malowniczych rejonach Jeziora Białego zlokalizowanego na terenie powiatu gostynińskiego. Super atmosfera, piknik z ogniskiem i piękne tereny sprawdzone przez biegaczy z całej Polski.

------------------

Zapisy pod linkiem:

>>>>Zapisy III Powiatowy Bieg w Szuwarach<<<<

>>>>Zapisy Nordic Walking<< ...