Sprawozdanie

https://bip.pcprgostynin.eu/index.php?c=article&id=50

 

U 1

 U 2

 

 https://bip.pcprgostynin.eu/index.php?c=article&id=50

 

 

 


Ogłoszenie

w sprawie przeprowadzenia konsultacji

 

 

 1. Cel konsultacji i zasięg terytorialny


Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie powiatu gostynińskiego.

 

 1. Przedmiot konsultacji

Projekt „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

 

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje trwają od dnia 29 sierpnia 2023 r. do 12 września 2023 r.

 

 1. Forma konsultacji

Informacja o konsultacjach zamieszczona jest na stronie internetowej Starostwa i na tablicy ogłoszeń urzędu.

Projekt Programu wraz z formularzem konsultacji dostępny jest w wersji elektronicznej
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie, a w wersji papierowej
w pokoju nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13. 

Opinie i uwagi można zgłaszać w następujący sposób:

 1. a) przesłać drogą elektroniczną na adres: iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. b) przesłać drogą pisemną na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin,
 3. c) przekazać osobiście do Biura Obsługi, lub do pok. nr 4 - w siedzibie Urzędu przy Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.

 

                Uwagi i opinie, które wpłyną po dniu 12 września 2023 r. nie będą rozpatrywane.

 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przedstawione Staroście Gostynińskiemu
w celu ostatecznego zatwierdzenia. Opinie i uwagi zgłoszone podczas konsultacji nie są wiążące.

 

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

Komórka organizacyjna i osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych: Wydział Promocji i Rozwoju - Izabela Ślusarska

 

W załączeniu:

 1. Projekt „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.”;
 2. Formularz konsultacji
 3. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Link do informacji w BIP

 

 

 1. Cel konsultacji i zasięg terytorialny


Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie powiatu gostynińskiego.

 

 1. Przedmiot konsultacji

Projekt „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

 

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje trwają od dnia 31 sierpnia 2022r. do 14 września 2022r.

 

 1. Forma konsultacji

Informacja o konsultacjach zamieszczona jest na stronie internetowej Starostwa i na tablicy ogłoszeń urzędu.

Projekt Programu wraz z formularzem konsultacji dostępny jest w wersji elektronicznej
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie, a w wersji papierowej
w pokoju nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13. 

Opinie i uwagi można zgłaszać w następujący sposób:

 1. a) przesłać drogą elektroniczną na adres: iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. b) przesłać drogą pisemną na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin,
 3. c) przekazać osobiście do Biura Obsługi, lub do pok. nr 4 - w siedzibie Urzędu przy Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.

 

                Uwagi i opinie, które wpłyną po dniu 14 września 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przedstawione Staroście Gostynińskiemu
w celu ostatecznego zatwierdzenia. Opinie i uwagi zgłoszone podczas konsultacji nie są wiążące.

 

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

Komórka organizacyjna i osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych: Wydział Promocji i Rozwoju - Izabela Ślusarska

 

 

W załączeniu:

 1. Projekt „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2023 rok.”
 2. Formularz konsultacji
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu współparcy z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku

 

Link do informacji w BIP

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Projekt „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu współpracy 2023 2