Wydziały Starostwa Powiatowego w Gostyninie znajdują się w 2 budynkach na terenie miasta Gostynina.

godziny otwarcia - pon, pt. 7.30-15.30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów pon, pt. w godzinach 8.00-14.30

Poniżej dane GPS i mapy dojazdu.

 

Gostynin ul. 3 Maja 43 B   GPS: N 52°25',17'',  E 19°27',38''

Starostwo 3 Maja


Gostynin ul. Dmowskiego 13 GPS: N 52°25',35'' , E 19°27',50''

Starostwo Dmowskiego13
 
Skarbnik Powiatu Gostynińskiego
ul. Dmowskiego 13
09-500 Gostynin
pok.nr 19  tel. 24 235 24 03 lub 532 450 102

 
Wydział Komunikacji
ul. 3 Maja 43 B
09-500 Gostynin

pok.nr 10 tel. (24) 235 79 83 (naczelnik) lub 532 451 649
pok.nr 9 tel. (24) 235 79 82 (uprawnienia) lub 532 450 517
(24) 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

pok.nr 124 tel. (24) 235 68 86 (transport)


Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
ul. 3-Maja 43B
09-500 Gostynin
tel. (24) 235 85 09 (naczelnik)
tel. (24) 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)
tel. (24) 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)
tel. (24) 235 24 84 (mapa numeryczna)
tel. (24) 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)
tel. (24) 235 85 04 (narady koordynacyjne)
tel. (24) 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)


Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa
ul. 3-Maja 43B
09-500 Gostynin
pok. nr 111 ( I piętro ) telefon (24) 235 33 26 (naczelnik)
pok. nr 112 ( I piętro )
telefon (24) 235 20 96 (ochrona środowiska)
pok. nr 113( I piętro ) telefon (24) 235 23 26 (rolnictwo i leśnictwo)


Biuro Zarządu i Rady Powiatu
ul. Dmowskiego 13
09-500 Gostynin
pok.nr 1-2 tel. (24) 235 21 43


Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
ul. Dmowskiego 13
09-500 Gostynin
pok. nr 8 ( parter ) telefon (24) 235 22 15

 
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Dmowskiego 13
09-500 Gostynin
pok.nr 24 ( II piętro ) tel. (24) 235 22 64 (naczelnik)
pok.nr 25 ( II piętro ) tel. (24) 235 22 74
pok.nr 26 ( II piętro ) tel. (24) 235 79 86
pok.nr 27 ( II piętro ) tel. (24) 235 22 74


Wydział Edukacji i Kultury
ul. Dmowskiego 13
09-500 Gostynin
pok.nr 31 ( II piętro ) tel. (24) 235 25 44


Wydział Organizacyjny
ul. Dmowskiego 13
09-500 Gostynin
pok. nr 23 ( II piętro ) telefon (24) 235 22 90 (naczelnik)


Wydział Inwestycji, Promocji i Zamówień Publicznych
ul. Dmowskiego 13
09-500 Gostynin
pok.nr 3 i 4 tel. (24) 235 33 20
Informatyk - pok. nr. 3 tel. 516-130-887


Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego
ul. Dmowskiego 13
09-500 Gostynin
Biuro Podawcze (24) 235 79 81


Wydział Finansowy
ul. Dmowskiego 13
09-500 Gostynin
pok.nr 19 ( I piętro ) tel. 24 235 24 03 (Skarbnik)
pok.nr 21 ( I piętro ) tel. 24 235 24 87
pok.nr 13 ( I piętro ) tel. 24 235 23 53


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
ul. Dmowskiego 13
09-500 Gostynin
pok. nr 8 telefon (24) 235 22 15


Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Dmowskiego 13
09-500 Gostynin
pokój nr 7 (parter)
Rzecznik urzęduje w środy w godz. 9.00 do 12.00
Telefon: (24) 235 79 87 (tylko w godzinach urzędowania)

Referat Administracyjno-Gospodarczy
ul. Dmowskiego 13
09-500 Gostynin
pokój nr 15 (sekretariak I piętro)
Kierownik tel. 24 235 79 77