Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

SAMORZĄD POWIATU

RADA POWIATU

Zmień wielkość czcionki:

Prezydium Rady Powiatu Gostynińskiego

 

1. Przewodnicząca Rady Powiatu - Katarzyna Osowicz-Szewczyk

2. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Michał Bartosiak

 

Dyżury Przewodniczącej Rady Powiatu Gostynińskiego

 

Przewodnicząca pełni dyżur w każdą środę w godz. 15:00 – 16:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie (pokój nr 1-2).

 

Starostwo Powiatowe w Gostyninie

ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

tel. 24 235 21 43

 

Radni Powiatu Gostynińskiego VI kadencji (2018 - 2023)

 

1. Augustyniak Roman

2. Bartosiak Michał Tomasz

3. Boruszewski Arkadiusz

4. Kiełbasa Paweł Maciej

5. Krzewicki Andrzej Krzysztof

6. Leśniewska Katarzyna Julia

7. Majchrzak Kazimierz

8. Milczarski Wiesław

9. Osowicz - Szewczyk Katarzyna

10. Pagórek Marian Adam

11. Pawlak Teresa

12. Pilichowicz Paweł

13. Russek Teresa

14. Waloch Adam Dominik

15. Wojtalewicz Wiesław

16. Wróblewska Maria Bożena

17. Wypych Anna

 

Komisje Rady Powiatu Gostynińskiego

 

Komisja Rewizyjna

W skład komisji wchodzą:

Przewodniczący: Paweł Maciej Kiełbasa

Członkowie:

1. Kazimierz Majchrzak

2. Anna Wypych

 

Komisja Budżetu i Finansów

W skład komisji wchodzą:

Przewodniczący: Roman Augustyniak 

Członkowie :

1. Anna Wypych

2. Maria Bożena Wróblewska

3. Wiesław Wojtalewicz

4. Michał Tomasz Bartosiak

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa

W skład komisji wchodzą:

Przewodniczący: Kazimierz Majchrzak

Członkowie:

1. Marian Adam Pagórek

2. Teresa Pawlak

3. Katarzyna Julia Leśniewska

4. Paweł Pilichowicz

5. Wiesław Milczarski

6. Andrzej Krzysztof Krzewicki

7. Adam Dominik Waloch

8. Paweł Maciej Kiełbasa

 

Komisja Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej

W skład komisji wchodzą:

Przewodniczący: Michał Tomasz Bartosiak 

Członkowie:

1. Paweł Maciej Kiełbasa

2. Teresa Russek

3. Roman Augustyniak

4. Maria Bożena Wróblewska

5. Katarzyna Osowicz - Szewczyk

6. Adam Dominik Waloch

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

W skład komisji wchodzą:

Przewodnicząca: Anna Wypych

Członkowie:

1. Paweł Maciej Kiełbasa

2. Kazimierz Majchrzak

 

Zarząd Powiatu Gostynińskiego

 

1. Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński

2. Maria Wróblewska - Wicestarosta Gostyniński

3. Teresa Russek - Członek Zarządu

4. Wiesław Wojtalewicz - Członek Zarządu

5. Roman Augustyniak - Członek Zarządu

 

Skarbnik Powiatu Gostynińskiego - Elżbieta Kijek

administrator