Komisja Rewizyjna

W skład komisji wchodzą:

Przewodniczący: Paweł Maciej Kiełbasa

Wiceprzewodniczący: Kazimierz Majchrzak

Członkowie:

1. Anna Wypych


Komisja Budżetu i Finansów

W skład komisji wchodzą:

Przewodniczący: Roman Augustyniak

Wiceprzewodnicząca: Anna Wypych

Członkowie :

1.  Michał Tomasz Bartosiak

2. Katarzyna Julia Leśniewska

3. Wiesław Wojtalewicz

4. Maria Bożena WróblewskaKomisja Rozwoju Gospodarczego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa

W skład komisji wchodzą:

Przewodniczący: Kazimierz Majchrzak

Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Julia Leśniewska

Członkowie:

1. Teresa Pawlak

2. Marian Adam Pagórek

3. Paweł Pilichowicz

4. Wiesław Milczarski

5. Andrzej Krzysztof Krzewicki

6. Adam Dominik Waloch

7. Paweł Maciej Kiełbasa


Komisja Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej

W skład komisji wchodzą:

Przewodniczący: Michał Tomasz Bartosiak

Wiceprzewodniczący: Paweł Maciej Kiełbasa

Członkowie:

1. Roman Augustyniak

2. Katarzyna Julia Leśniewska

3. Katarzyna Osowicz - Szewczyk

4. Teresa Russek

5. Maria Bożena Wróblewska

6. Adam Dominik Waloch


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

W skład komisji wchodzą:

Przewodnicząca: Anna Wypych

Wiceprzewodniczący: Paweł Maciej Kiełbasa

Członkowie:

1. Kazimierz Majchrzak