1 Umowa

 W dniu 12 grudnia 2023r. w Biurze Zarządu Starostwa Powiatowego w Gostyninie, Starosta Powiatu Gostynińskiego Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Powiatu Gostynińskiego Maria Wróblewska przy kontrasygnacie Elżbiety Kijek – Skarbnika Powiatu Gostynińskiego podpisali umowę na inwestycję ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1443W Pacyna-Osmolin” w m. Osmolin gmina Sanniki. Wykonawcą, który będzie realizował to zadanie jest MAG BUD Andrzej Jasiński z m. Stary Barcik gm. Sanniki reprezentowany przez Andrzeja Jasińskiego – Właściciela.
W zakres zadania wchodzi: wykonanie chodnika wraz z bezpiecznym przejściem dla pieszych. Łączny koszt inwestycji wynosi 405 900,00zł. Powiat Gostyniński uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w kwocie 324 720,00zł.

 

2