Informacje Powiatowe

Komunikat nr 3 PPIS w Gostyninie dot jakoci wody w wodociagu publicznym Ziejkowa

DSC 0378

 

           W dniu 19 czerwca 2024r. Starosta Gostyniński Andrzej Krzewicki, gościł dr. Cezarego Obczyńskiego, Prezesa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Płocku, będącego jednocześnie Kierownikiem Zespołu Matematyki, Informatyki i Fizyki na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Politechniki Warszawskiej z Filią w Płocku wraz Radnym Powiatu Gostynińskiego  Robertem Pypkowskim. 

         Rozmowa dotyczyła podjęcia  współpracy Starostwa z W.O.P.R Płock w  dziedzinie programów profilaktyki dla młodzieży oraz podjęcia współpracy Politechniki Warszawskiej z Filią w Płocku ze szkołami średnimi z terenu powiatu gostynińskiego w celu utworzenia programów edukacyjnych dla młodzieży.

 DSC9775

 

Sprawozdanie z pracy Wydziału Komunikacji za okres od 10.06.2024 r. do 14.06.2024 r.

Rejestracja Pojazdów.

We wskazanym wyżej okresie:

 • przerejestrowano i zarejestrowano ponad 175 pojazdów,
 • wydano 167 dowodów rejestracyjnych stałych,
 • przyjęto i odnotowano 120 zawiadomień o zbyciu pojazdu,
 • wyrejestrowano 10 pojazdów na stałe,
 • czasowo wyrejestrowano 31 pojazdów.

Ponadto na bieżąco akta wyrejestrowanych i ubytych pojazdów są przygotowtwane i przekazywane do archiwum. We wskazanym czasie liczba tych akt wyniosła ok. 75 szt.

Na bieżąco prowadzone sa postępowania z zakresu rejestracji pojazdów i spraw z tym związanych.

W danym okresie przygotowano i dostarczono 13 zawiadomień o wszczęciu postepowania i wydano 14 decyzji w zakresie nieterminowych zgłoszeń zbycia lub nieterminowej rejestracji pojazdu.

Przygotowano i przekazano do Wydziału Finansowego 49 ostatecznych decyzji za niedopełnienie obowiązku zgloszenia zbycia pojazdu lub rejestracji pojazdu.

Uprawnienia do kierowania pojazdami.

We wskazanym okresie:

 • wydano 36 praw jazdy,
 • wydano 2 pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
 • wydano 31 profili kandydata na kierowcę i 13 profili kierowcy zawodowego,
 • wykonano 6 wyroków sądowych i zatrzymań praw jazdy,

Sprawy pozostałe.

 • przygotowano i przesłano do Sądu Rejonowego w Gostyninie wniosek o przepadek 1 pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym,
 • przeprowadzono kontrolę 2 przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 • wydano 1 wypis do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • przeprowadzono  kontrolę przystanków autobusowych w zakresie umieszczenia przez operatora publicznego transportu zbiorowego aktualnych rozkładów jazdy na liniach komunikacyjnych, których organizatorem jest Powiat Gostyniński,
 • aktualizowano dane dotyczące pojazdów wykorzystywanych przez przedsiębiorców transportu drogowego w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego.