Informacje Powiatowe

22

5.png

1

           W dniu 15 lipca 2024r., Starosta Gostyniński Andrzej Krzewicki, Wicestarosta Gostyniński Grzegorz Geisler przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Pani Elżbiety Kijek, podpisali umowę z wykonawcą DRÓG-BET Marcin Głuchowski reprezentowanym przez właściciela firmy Marcina Głuchowskiego. Umowa obejmuje realizację inwestycji pn. ,, Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej 1421W Reszki – Guzew”. Wartość zadania wynosi 478 483,28 zł. Powiat Gostyniński uzyskał dofinasowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 239 241,64 zł. oraz dotację z Gminy Szczawin Kościelny w kwocie  30 000,00zł.
            W zakres zadania wchodzi wykonanie poboczy oraz nowej nawierzchni asfaltowej z warstwy ścieralnej i wiążącej na długości 990 m. Informujemy, iż jest to kolejny etap realizacji inwestycji rozpoczętej w poprzednich latach dzięki staraniom Rady Powiatu Gostynińskiego poprzedniej kadencji oraz dzięki zewnętrznym środkom finansowym  pozyskiwanym z różnych źródeł.

 

24

MZW 1404 UP 2024 04

1

           W dniu 15 lipca 2024r. w Starostwie Powiatowym w Gostyninie, odbyło się spotkanie Starosty Gostynińskiego Andrzeja Krzewickiego, Wicestarosty Gostynińskiego Grzegorza Geislera oraz Skarbnik Powiatu Gostynińskiego Elżbiety Kijek z przedstawicielami Europejskiej Fundacji na rzecz Osób Potrzebujących, którą reprezentowali Członkini Zarządu fundacji Pani Joanna Buerger, Członkini Rady Fundacji Pani Janina Kawałczewska wraz z Panią Joanną Banach Pełnomocnikiem Zarządu Fundacji.

         Fundacja E.F.O.P na terenie Powiatu Gostynińskiego prowadzi 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych gdzie ciepło i bezpieczne schronienie odnalazła około setka dzieci. Jest to pięć placówek typu rodzinnego oraz jedna typu socjalnego. Podczas spotkania omawiano otwarcie 7 już placówki na terenie powiatu gostynińskiego, które nastąpi pod koniec lipca b.r.

3DSC 0267