Informacje Powiatowe

 

DSC 0412

         W dniu 15 lutego 2024r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie, odbyło się uroczyste podpisanie umowy na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1422W Gostynin-Skrzany-Naowa Wieś”. Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska przy kontrasygnacie Elżbiety Kijek –Skarbnika Powiatu Gostynińskiego, podpisali umowę z przedstawicielami wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót  Drogowo-Budowlanych  S.A - Piotrem Andrzejewskim i Dariuszem Michalakiem. Całkowity koszt inwestycji to 771 160,80 zł przy dotacji z Gminy Gostynin 15,71℅. Roboty prowadzone będą na odcinku  ok. 1,86 km a w zakres inwestycji wchodzi:- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową-dwukrotne skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową szybkorozpadową- wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej - grubość po zagęszczeniu 4 cm.

DSC 0381

 

DSC 0389

 

1W dniu 12 lutego na godzinie wychowawczej w Liceum Ogólnokształcącym odbyło się  kolejne seminarium „Sztuczna inteligencja w teorii i praktyce”, realizowane w  cyklu ,,Zbliżenia", integrujące społeczność szkoły z instytucjami kulturalnymi i środowiskiem naukowym.

Zorganizował je Samorząd Uczniowski pracujący pod kierunkiem pani Barbary Wiktorskiej. Prelegentami byli: Michał Tyrolski - badacz sztucznej inteligencji na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent  Liceum oraz Agata Jezierska i Tomasz Topczewski - pracownicy działu upowszechniania i promocji Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Swoją obecnością zaszczycili nas również:  Magdalena Krupińska – z Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie oraz Małgorzata Smyczyńska - przewodnicząca Rady Rodziców naszego Liceum, jak również zaproszeni wraz z opiekunami uczniowie klas ósmych ze Szkoły Podstawowej w Solcu i Emilianowie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie.

Spotkanie miało na celu przybliżenie  zjawiska sztucznej inteligencji Al i praktycznego jej wpływu na mechanizmy życia społecznego, zawodowego, na działania ludzi oraz podejmowanie decyzji. Inicjację w proces oswajania się ze sztuczną inteligencji mamy już za sobą!

Bogatsi o nową wiedzę możemy teraz skuteczniej się uczyć i realizować swoje pomysły. 

Iga Krawczyk, przewodnicząca Samorządu Szkolnego

2

4

3

 

3

          1 lutego 2024 roku, w ramach Dnia Szkolnictwa Zawodowego w Zespole Szkół im. Marii Sklodowskiej-Curie w Gostyninie zawitali uczniowie klas ósmych ze szkół podstawowych z terenu Powiatu Gostynińskiego, a także inni zainteresowani ofertą kształcenia na rok szkolny 2024/2025.

           W godzinach 15.00 – 18.00 przybyli goście, pod opieką przewodników – uczniów Zespołu Szkół –poznawali specyfikę nauki w klasach technikum, korzystając z  przygotowanych specjalnie dla nich stanowisk tematycznych: turystycznym (technik organizacji turystyki), ekonomicznym ( technik ekonomista), elektronicznym (technik elektronik) i informatycznym (technik informatyk).  Gości zainteresowała  prezentowana innowacja w zawodzie technik informatyk:  e-sport z elementami grywalizacj który  przewiduje dodatkowe 2 godziny w tygodniu przeznaczone na doskonalenie umiejętności gry, pracy w grupie i wspólnej zabawy. W ramach zajęć uczniowie będą poznawać zasady gier i opracowywać własne strategie, uczestniczyć w konkursach oraz wyjazdowych turniejach. Nabyte  umiejętności młodzież będzie mogła wykorzystać m.in. na zajęciach z matematyki, przedsiębiorczości czy fizyki. Program przewiduje także zajęcia z profilaktyki uzależnień od gier i internetu oraz pomoc pedagoga i psychologa.

         Przybyła  młodzież podejmowała rozmowy z uczniami i nauczycielami zawodu na temat specyfiki danego kierunku oraz możliwości odnalezienia się w przyszłości na rynku pracy.Dziękujemy gościom  z Łącka, Szczawina Kościelnego, Białotarska, Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie za odwiedzenie naszej placówki. Dziękujemy także pracownikom szkoły i uczniom za przygotowanie wydarzenia.

Zespół Szkół czeka na nowych uczniów. Nie wątpimy, że to właśnie do nas zechcecie dołączyć.

8

 9

 

 2

porzadek