Informacje Powiatowe

        Starosta Powiatu Gostyninskiego Arkadiusz Boruszewski oraz Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska zapraszają dzieci oraz młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym z okazji 25-lecia Powiatu Gostynińskiego pt. „Pocztówka z Powiatu Gostynińskiego ”. Konkurs skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży ze szkół średnich oraz średnich branżowych z terenu powiatu gostynińskiego. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności, świadomości społecznej dzieci oraz młodzieży poprzez twórcze wyrażenie ich związku ze środowiskiem lokalnym.

Plakat word

 

Do pobrania:

pdf  KARTA ZGLOSZENIA

pdf REGULAMIN KONKURSU

 pdf OŚWIADCZENIE DO KONKURSU

 

 

 

1030

1920x810

Dopłaty do kukurydzy – wnioski do 29 lutego, biura powiatowe czynne dłużej

Dokumenty od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy biura powiatowe ARiMR przyjmują do 29 lutego 2024 r. Placówki te w czasie naboru w dni robocze są czynne dłużej, były też otwarte w minioną sobotę. Do tej pory złożono 64,5 tys. wniosków.

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone. W tym tygodniu zapraszamy:

  • w dni robocze od 26 lutego do 28 lutego 2024 r. w godzinach 07:00-18:00;
  • w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta;

Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy. Przepisy nie wymagają załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Budżet programu wynosi 1 mld zł. Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej:

  • 1 000 zł dla województw lubelskiego i podkarpackiego;
  • 700 zł dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego;
  • 500 zł dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy przewidzianą na dofinansowanie pulę środków, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Wnioski można składać od 22 do 29 lutego 2024 r. bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego, drogą listowną (za pośrednictwem Poczty Polskiej), przez platformę ePUAP lub przy pomocy usługi mObywatel (na stronie gov.pl).

       W dniu 29.02.2024r w Starostwie Powiatowym w Gostyninie, podpisano umowę na realizację zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie”. Umowa została zawarta pomiędzy Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez Starostę Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego, Wicestarostę Gostynińskiego Marię Wróblewską przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Gostynińskiego Elżbiety Kijek a firmą SunEco, reprezentowaną przez Janusza Wachowskiego.

        Realizacja tego zadania będzie możliwa dzięki umowie dotacji Nr 4337/23/OA/D zawartej przez Powiat Gostyniński z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej” przy dofinansowaniu w wysokości do 45.000,00 zł, przy czym kwota dotacji nie mogła przekroczyć 50℅ kosztu kwalifikowanego brutto zadania.

          Wykonawca SunEco z Poznania wyłoniony w drodze postępowania przetargowego, zaoferował najniższą kwotę brutto 43 502,95 zł i będzie realizował montaż instalacji fotowoltaicznej dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Gostyninie. Połowa z tej kwoty zostanie przekazana w formie dotacji na zadanie przez Powiat Gostyniński. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie st. bryg. Andrzej Ledzion, złożył na ręce Starosty Arkadiusza Boruszewskiego oraz Wicestarosty Marii Wróblewskiej serdeczne podziękowania za złożenie wniosku oraz dofinansowanie inwestycji, która pozwoli znacząco ograniczyć koszty energii elektrycznej w Komendzie i przesunąć środki finansowe na inne zadania.

Z informacji uzyskanych od wykonawcy, panele fotowoltaiczne po montażu na dachu Komendy PSP w Gostyninie, mogą zacząć działać i produkować darmowy prąd już w marcu 2024r

ola

 

 

4

 

2

 

4 2

 

 

  Zmiany geopolityczne i zagrożenie bezpieczeństwa w Europie obligują do podejmowania działań mających na celu wyposażenie młodych ludzi w umiejętności wojskowe - również tego wyzwania podjęło się Gostynińskie Centrum Edukacyjne, otwierając Oddział Przygotowania Wojskowego, co wymagało wielkiego zaangażowania ze strony Dyrektora Pana Wojciecha Kiełbasy oraz Starosty Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego jako Organu Prowadzącego szkołę.  

         26.01.2023r. do Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego wpłynęło pismo od Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Płocku, informujące o możliwości dołączenia Placówki do programu Oddziałów Przygotowania Wojskowego.
Dyrektor Szkoły odbył rozmowy z Panem Arkadiuszem Boruszewskim, Starostą Gostynińskim, uzyskując wstępną akceptację do podjęcia działań mających na celu utworzeniu OPW w Technikum w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym.

W lutym  2023r. na Zebraniu Rady Pedagogicznej Dyrektor przedstawił projekt OPW, Rada Pedagogiczna jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 30 / GCE/ 2022/2023 pozytywnie opiniującą Utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego w Technikum w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym.

Kolejnym etapem w drodze do otworzenia OPW była Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego z 16 marca 2023 r., na której Dyrektor Wojciech Kiełbasa przedstawił projekt Oddziału Przygotowania Wojskowego - Rada Powiatu podejmując jednogłośnie Uchwałę nr XLVIII/278/2023,  wyraziła zgodę na złożenie wniosku do Ministra Obrony Narodowej, powierzając wykonanie uchwały Zarządowi Powiatu Gostynińskiego. 2

W marcu 2023r. Zarząd Powiatu Gostynińskiego podjął Uchwałę o złożeniu wniosku do Ministra Obrony Narodowej, co nastąpiło 30 marca 2023 r.

W czerwcu 2023r Gostynińskie Centrum Edukacyjne otrzymało upragnioną zgodę od Ministra Obrony Narodowej, a w kolejnym piśmie wpłynęła informacja, że jednostką patronacką zostaje 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego. Dyrektor Technikum, w którym utworzono oddział przygotowania wojskowego – Pan Wojciech  Kiełbasa - w dniu 29 września 2023 roku w Radomiu zawarł porozumienie z dowódcą patronackiej jednostki wojskowej - płk. Witoldem Bubakiem, dotyczące realizacji zajęć określonych w programie szkolenia w dniu 29 września 2023 roku. W spotkaniu wziął udział Pan Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński.