Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Ostrzeżenie meteorologiczne silny wiatr 17.01.2022r.

170122

 

XXXIV Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

20211119 182254 02 4

 

 

 

     Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) zwołuję XXXIV Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 12 00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego, Gostynin, ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
4.    Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
5.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie uchwalenia kierunków działania Zarządu Powiatu Gostynińskiego na 2022 rok.
6.    Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2021.
7.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyrażenia stanowiska przez Radę Powiatu Gostynińskiego odnośnie bezpieczeństwa w ratownictwie medycznym w Powiecie Gostynińskim.
8.    Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Gostynińskiego na 2022 rok.
9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
10.    Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
11.    Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
12.    Zakończenie obrad.
            
                        

                         Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

                              Katarzyna Osowicz-Szewczyk

STOP SMOG

2022 01 13 12 57

Ostrzeżenie meteorologiczne silny wiatr 13.01.2022r.

130122

Rozkład jazdy 2022

bus 427960 1920

 

     Powiat Gostyniński podpisał z operatorem - Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o. umowę o świadczenie w roku 2022 usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie. Umowa zakłada funkcjonowanie 9 linii komunikacyjnych, tworzących powiatowe przewozy użyteczności publicznej, które zapewnią komunikację dla mieszkańców większości miejscowości naszego powiatu z Gostyninem.

1)  Gostynin – Sanniki przez Rybie, Pacynę

2)  Gostynin – Romanów przez Trębki, Pacynę

3)  Gostynin – Rakowiec przez Szczawin Kościelny

4)  Gostynin – Szczawin Kościelny przez Zalesie

5)  Gostynin – Pomarzanki przez Zaborów Nowy, Niecki

6)  Gostynin – Zwoleń przez Jaworek

7)  Gostynin – Gostynin przez Skrzany, Sierakówek

8)  Gostynin – Gostynin przez Białotarsk, Rębów

9)  Gostynin – Białe przez Gorzewo, Miałkówek

Na sfinansowanie przewozów planuje się częściowo pozyskać środki z  „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

Poniżej rozkłady jazdy w/w linii

Plik w pdf

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...