Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Ostrzeżenie meteorologiczne upał 24.06.2022r.

MZW 1404 UP 20220624105508682 1

 

Wycieczka do Warszawy w ramach programu „Poznaj Polskę”

p polske

           Wycieczka do Warszawy w ramach programu „Poznaj Polskę”


   Uczniowie Technikum w Gostyninie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie  w dniu 8 czerwca 2022 r. uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej
w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.
   Program "Poznaj Polskę" jest częścią Polskiego Ładu i ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży.  Umożliwia zapoznanie się z wieloma zabytkami kultury i historii oraz osiągnięciami polskiej nauki. Dzięki udziałowi w programie uczniowie Technikum wybrali się na jednodniowy wyjazd do Warszawy, podczas którego odwiedzili punkty edukacyjne wskazane przez Ministra Edukacji i Nauki.    
   Głównym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie
w Gostyninie - laureatki Nagrody  Nobla z fizyki i chemii. W dalszej części, uczniowie zwiedzili  Zespół Zabytkowych Cmentarzy Wyznaniowych na Powązkach. Była to dla uczniów cenna lekcja, która pozwoliła pogłębić wiedzę o trudnej  historii naszego Narodu
oraz wzmocnić szacunek do  bohaterów, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę.
   Wycieczka została dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 4040 zł.
Łączna kwota dofinasowania ze środków programu „Poznaj Polskę”, pozyskana przez Powiat Gostyniński na organizację wycieczek szkolnych, wynosi 19 040 zł.
Link do strony internetowej szkoły, na której znajduje się więcej informacji i zdjęcia z wyjazdu:

 

http://zs2-gostynin.edu.pl/index.php/uczniowie-i-rodzice/46-sprawozdanie-z-realizacji-wycieczki-dofinansowanej-w-ramach-przedsiewziecia-pn-poznaj-polske

Oferta Uniwersytetu Warszawskiego dla uchodźców z Ukrainy

ulotka UW

KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2021- 2022

ZAKOŃCZENIE ROKU 2022

Konkurs na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w Subregionie Płockim

aba1

Konkurs na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w Subregionie Płockim rozstrzygnięty

            W dniu 22 czerwca w siedzibie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku odbył się uroczysty finał XIX edycji Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w Subregionie Płockim- etap regionalny.

            Zaproszenie do udziału w nim skierowane było do właścicieli gospodarstw indywidualnych, zarówno tych dużych, jak i małych o różnych profilach produkcji. Jedynym warunkiem, było by przynajmniej jeden z właścicieli był objęty ubezpieczeniem społecznym rolników.

            Głównym celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. W osiemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 21 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Uczestnicząc w eliminacjach, rolnicy mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych oraz zdobycia cennych nagród. Najważniejsze jednak jest poddanie gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzają one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi.

            Komisja konkursowa po przeprowadzonych wizytacjach w zgłoszonych gospodarstwach wyłoniła laureatów. Zdobywcą III miejsca jest gospodarstwo Państwa Eweliny i Łukasza Urbańskich-gmina Sanniki, a wyróżnienie otrzymało gospodarstwo Państwa Anety i Witolda Dryńkowskich–gmina Szczawin Kościelny.

            W uroczystości udział wziął Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, który wyróżnionym gospodarstwom z terenu Powiatu Gostynińskiego osobiście pogratulował i przekazał upominki z zakresu BHP. W uroczystości udział wzięli samorządowcy z Subregionu Płockiego, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz kierownicy placówek terenowych KRUS.