Informacje Powiatowe

         W dniu 22 września 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Kijek została podpisana umowa z Wójtem Gminy Pacyna Krzysztofem Woźniakiem przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Elżbiety Szymańskiej na dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B na Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Pacyna w ramach Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

W dniu  21 września  2023 r. odbyła się LIV Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

 Rada Powiatu przyjęła:

 

  1. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego za I półrocze 2023 r.
  2. Sprawozdania nadzoru wodnego dot. obszaru powiatu gostynińskiego.

  Oraz uchwały:

 

  1. zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2023-2027.
  2. zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2023.

 

W dniu wczorajszym w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, przy pięknej pogodzie i wyśmienitych nastrojach odbył się II Powiatowy Kongres Kół Gospodyń Wiejskich. Była to okazja przede wszystkim do wymiany doświadczeń, wspólnego spędzenia czasu i zabawy, ale też do formalności. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą, a następnie w Amfiteatrze Skansenu nastąpiło uroczyste podpisanie ponad 130 umów z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz organizacjami pozarządowymi z subregionu płockiego, czyli powiatów sierpeckiego, gostynińskiego i płockiego. Wnioski obejmowały m.in. takie inicjatywy jak zakup wyposażenia, aktywizacja mieszkańców, czy pikniki integracyjne. Z terenu powiatu gostynińskiego umowy podpisało 26 stowarzyszeń.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, dzięki udzielonemu dofinansowaniu bezpośrednio przyczynił się do realizacji kreatywnych pomysłów stowarzyszeń.

W uroczystości udział wzięli m.in. Premier RP Waldemar Pawlak, Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, Poseł Marcin Kierwiński oraz Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, którzy z dumą reprezentowali organizacje z naszego terenu, które otrzymały wsparcie finansowe.

 

 

Już dziś 18 września o godzinie 16.00 ruszają zapisy do VI edycji Biegu w Szuwarach!

  1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie zapisy.inessport.pl
  2. Link bezpośrednio do formularza zgłoszeniowego: https://zapisy.inessport.pl/index.php?idm=5&idp=0&act=zgloszenie-zawodnika&event=985
  3. Termin zgłoszeń internetowych na stronie upływa w dniu 5 października 2023 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
  4. Zawodnicy od 1 do 50 numeru - opłata startowa 60 zł.
  5. Zawodnicy od 51 do 150 numeru - opłata startowa 70 zł.
  6. Regulamin zawodów dostępny: http://gostynin.powiat.pl/informacje-powiatowe/145-vi-bieg-w-szuwarach-8-pazdziernika-2023-roku

ZAPRASZAMY!!!