Informacje Powiatowe

 

W dniu 22 września 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Kijek została podpisana umowa z firmą PRD Gostynin S.A. Piotr Andrzejewski i  Dariusz Michalak na wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437W Skrzeszewy – Sejkowice”. Zadanie będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku 1,6 km. Całkowity koszt zadania to 2.207.850,00 zł.. Powiat Gostyniński na w/w zadanie pozyskał dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.324.710,00 zł.

 

 

W dniu  21 września  2023 r. odbyła się LIV Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

 Rada Powiatu przyjęła:

 

  1. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego za I półrocze 2023 r.
  2. Sprawozdania nadzoru wodnego dot. obszaru powiatu gostynińskiego.

  Oraz uchwały:

 

  1. zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2023-2027.
  2. zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2023.

 

         W dniu 22 września 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Kijek została podpisana umowa z Wójtem Gminy Pacyna Krzysztofem Woźniakiem przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Elżbiety Szymańskiej na dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B na Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Pacyna w ramach Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Już dziś 18 września o godzinie 16.00 ruszają zapisy do VI edycji Biegu w Szuwarach!

  1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie zapisy.inessport.pl
  2. Link bezpośrednio do formularza zgłoszeniowego: https://zapisy.inessport.pl/index.php?idm=5&idp=0&act=zgloszenie-zawodnika&event=985
  3. Termin zgłoszeń internetowych na stronie upływa w dniu 5 października 2023 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
  4. Zawodnicy od 1 do 50 numeru - opłata startowa 60 zł.
  5. Zawodnicy od 51 do 150 numeru - opłata startowa 70 zł.
  6. Regulamin zawodów dostępny: http://gostynin.powiat.pl/informacje-powiatowe/145-vi-bieg-w-szuwarach-8-pazdziernika-2023-roku

ZAPRASZAMY!!!