Informacje Powiatowe

 

4

      W poniedziałek, 5 lutego, dzień po urodzinach Tadeusza Kościuszki, rozpoczęto uroczyście obchody Miesiąca Patrona Szkoły. Pani Dyrektor i Przewodniczący wszystkich klas, z towarzyszeniem Pocztu Sztandarowego Szkoły oraz  uczniów w historycznych strojach, przy dźwiękach werbli, złożyli kwiaty i zapalili znicz przy pomniku Kościuszki, wyrzeźbionym w 2007 roku przez wspaniałego gostynińskiego artystę Pana Tadeusza Biniewicza.
       Tego dnia na godzinach wychowawczych uczniowie (wszyscy tego dnia w galowych strojach) przygotowywali „projekty kościuszkowskie” – plakat pod hasłem „Dlaczego to właśnie Kościuszko jest patronem naszego liceum”, słowa piosenki o Patronie oraz projekt na ex libris szkolnej biblioteki. Zwycięska klasa otrzyma na koniec miesiąca dofinansowanie do wycieczki szkolnej.
Kolejne wydarzenia obchodów to m.in. wystawa poświęcona Tadeuszowi Kościuszce, wypożyczona od Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Wielkie Kościuszkowskie Dyktando i Turniej Szachowy. Miesiąc Patrona organizowany jest przez Bibliotekę Szkolną we współpracy z Samorządem Uczniowskim. 

zdjęcia oraz tekst: strona LO Gostynin

:hdimg4d880fdbed9c124b6a86c3f81cb650

 

3Bez tytuu

2

          Pomimo niesprzyjającej aury rozpoczęły się oczekiwane roboty, ważnej inwestycji drogowej pt. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej nr 573 Suserz-Rybie-Nowy Kamień” w m. Rybie gmina Pacyna oraz ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi wojewódzkiej nr 583” w m. Lipińskie i Lwówek gmina Sanniki.
          W zakres zadania wchodzi: poszerzenie jezdni do 6m na obu odcinkach o łącznej długości 3,1km, wykonanie poboczy szerokości 1,0 m, wykonanie zjazdów wraz z przepustami. Łączny koszt inwestycji wynosi 4 523 602,28zł. Powiat Gostyniński uzyskał dofinasowanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 575 290,00zł.

 

1

 

3

MZW 1404 OB 20240207110435997

 

konferencja plakat

 

Stowarzyszenie Kobiety w Centrum Region Mazowsze zapraszają Wszystkich do udziału w konferencji „Jak zadbać o swój dobrostan”.

 Przygotowana jest z okazji Światowego Dnia Chorego i dotyczy niezwykle ważnego tematu: przeciwdziałania samobójstwom wśród młodzieży i seniorów.

Konferencja „Jak zadbać o swój dobrostan” odbędzie się w najbliższy piątek, 9 lutego  o 16:30 w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki. Doskonale wpisuje się w hasło tegorocznego Dnia Chorego, ustanowionego przez św. Jana Pawła II, które brzmi: „Nie jest dobrze, by człowiek był sam. Leczyć chorego poprzez leczenie relacji”.

DSC 0233

      W dniu 31.01.2024r. w siedzibie komendy Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej w Gostyninie, odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. Mariusza Ostrowskiego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie. Mariusz Ostrowski długoletnią służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1988r. jako słuchacz-kadet w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Od trzech lat był komendantem naszej jednostki, a wcześniej przez wiele lat pełnił funkcję zastępcy komendanta. Podczas wzorowej służby odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym medalem za Długoletnią Służbę, Złotą odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.
       Z dniem 31.01.2024r., decyzją Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Gostyninie powołany został st. bryg Andrzej Ledzion. 
         Podczas uroczystości Powiat Gostyniński reprezentowali: Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Maria Wróblewska, Przewodnicząca Rady Powiatu Katarzyna Osowicz-Szewczyk, Skarbnik Powiatu Gostynińskiego Elżbieta Kijek oraz Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Jacek Nowicki. Słowa podziękowania za 35 lata służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców w Powiecie Gostynińskim, a także życzenia zdrowia i pomyślności na ręce odchodzącego Komendanta złożyli Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski oraz Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Gostynińskiego Katarzyna Osowicz -Szewczyk.

DSC 0293

 

DSC 0359

DSC 0255

 

DSC 0326

 

DSC 0278