Informacje Powiatowe

Warunki atmosferyczne pozwoliły na wznowienie prac przy przebudowie części drogi nr 1429W przebiegającej przez miejscowości Skoki, Mniszek, Kiełpieniec oraz przez miejscowość Osowia.  Łączna długość przebudowywanych odcinków drogi wynosi 2,8 km. Wartość zadania 2.214.000,00  zł., Powiat Gostyniński na w/w zadanie uzyskał dofinansowanie 2.033.000,00  w ramach w ramach Rządowego programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca deklaruje sprawne ukończenie inwestycji.

DSC 0216MOV snapshot 0035688

DSC 0216MOV snapshot 0003598

DSC 0214

DSC 0213MOV snapshot 0001243

DSC 0212MOV snapshot 0043776

DSC 0210MOV snapshot 0210388

DSC 0210MOV snapshot 0158187

DSC 0210MOV snapshot 0110776

DSC 0210MOV snapshot 0026239

 

Szanowni Państwo!
 
W związku ze zbliżającymi się terminami przedkładania marszałkowi województwa wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za kolejny okres rozliczeniowy, tj. rok 2023, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie komunikatów stanowiących załącznik do niniejszego pisma na Państwa stronie internetowej lub w inny przyjęty sposób, w celu rozpowszechnienia przedmiotowej informacji wśród przedsiębiorców.
 
Załączniki:
 
 
 
 
 
 

IMG 0078

161. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

            22 stycznia br.  przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Gaśnem odbyły się obchody 161. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego. Przedstawiciele władz samorządowych, szkół, stowarzyszeń, organizacji oddali hołd Powstańcom Styczniowym poprzez  modlitwę za poległych, złożenie kwiatów i zapalenie światła pamięci.

Powiat Gostyniński reprezentowali w uroczystościach : Przewodnicząca Rady Powiatu Katarzyna Osowicz-Szewczyk oraz Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Jacek Nowicki.

    Biuro ds. Zarządzania  Kryzysowego i Bezpieczeństwa

 

IMG 0091

IMG 0093

IMG 0094

IMG 0097

IMG 0101

IMG 0107

IMG 0112

IMG 0121

IMG 0124

IMG 0125

 

 

 

 

 
 
Dotyczy: zaproszenia na szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 
Szanowni Państwo!
 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych
na jednodniowe bezpłatne szkolenia dotyczące „Opłat za korzystanie ze środowiska”, które odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26.
W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie komunikatu stanowiącego załącznik do niniejszego pisma na Państwa stronie internetowej lub w inny przyjęty sposób, w celu rozpowszechnienia przedmiotowej informacji wśród przedsiębiorców.
 
Załączniki:
 
 
 
 
 
 
 

IMG 0014

W dniu 18 stycznia 2024r odbyła się LVIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła informacje:

Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2023

podjęła uchwały:

  1. Nr LVIII/326/2024  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym na okres dłuższy niż 3 lata.
  1. Nr LVIII/327/2024 w sprawie uchwalenia kierunków działania Zarządu Powiatu Gostynińskiego na 2024 rok.
  2. Nr LVIII/328/2024 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
  1. Nr LVIII/329/2024  w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Gostynińskiego na 2024 rok.