W dniu wczorajszym w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, przy pięknej pogodzie i wyśmienitych nastrojach odbył się II Powiatowy Kongres Kół Gospodyń Wiejskich. Była to okazja przede wszystkim do wymiany doświadczeń, wspólnego spędzenia czasu i zabawy, ale też do formalności. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą, a następnie w Amfiteatrze Skansenu nastąpiło uroczyste podpisanie ponad 130 umów z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz organizacjami pozarządowymi z subregionu płockiego, czyli powiatów sierpeckiego, gostynińskiego i płockiego. Wnioski obejmowały m.in. takie inicjatywy jak zakup wyposażenia, aktywizacja mieszkańców, czy pikniki integracyjne. Z terenu powiatu gostynińskiego umowy podpisało 26 stowarzyszeń.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, dzięki udzielonemu dofinansowaniu bezpośrednio przyczynił się do realizacji kreatywnych pomysłów stowarzyszeń.

W uroczystości udział wzięli m.in. Premier RP Waldemar Pawlak, Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, Poseł Marcin Kierwiński oraz Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, którzy z dumą reprezentowali organizacje z naszego terenu, które otrzymały wsparcie finansowe.