281 165333

 

W ramach wspólnych działań informacyjnych Starosty Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego z Komendą Powiatową Policji w Gostyninie „STOP OSZUSTOM”, w dniu 14 listopada 2023 roku, w ramach obchodów „Ogólnopolskiego Dania Seniora”  Policjanci spotykali się z seniorami w placówkach opieki zdrowotnej: ZUS oraz PKO Banku Polskiego celem wzmacniania szeroko rozumianego poczucia bezpieczeństwa seniorów.

W trakcie spotkań funkcjonariusze przekazywali ulotki informacyjne.

Policjanci  w ramach przeprowadzonych spotkań i promocji szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów popularyzowali wiedzę z następujących zakresów:

  • asertywność (np. przerwanie nietypowego połączenia, zasada ograniczonego zaufania wobec dzwoniących, nieuleganie presji czasu, odmowa prośbie wsparcia finansowego wyrażonej przez telefon),
  • zasada prawidłowego postępowania, w tym konieczności uwierzytelniania rozmówcy w przypadku wątpliwości co do jego tożsamości (potwierdzenie faktycznej potrzeby pomocy u osób najbliższych, w placówkach bankowych czy najbliższej jednostce Policji, wstrzymanie się z natychmiastowym działaniem w przypadku otrzymania nietypowych informacji przekazywanych przez telefon),
  • wiktymologii ( w tym sposobów unikania zagrożeń, zabezpieczenia kont  i haseł bankowych),
  • informowali, że Policja nigdy nie informuje o swoich działaniach operacyjnych i nie może żądać od obywateli wydania oszczędności lub dostępu do internetowego do kont bankowych.

Z okazji „Ogólnopolskiego Dnia Seniora” życzymy wszystkim Seniorom zdrowia i bezpieczeństwa.

Zdjęcia: https://mazowiecka.policja.gov.pl/wgs/aktualnosci/88737,Ogolnopolski-Dzien-Seniora-z-gostyninskimi-policjantami.html?fbclid=IwAR3ixpq3KxzqNG23pPLEMbADKwdHy1eogOpHd4ZWGi0ZA2njD3iV9n7Jdag

281 165332

281 165338

281 165341