20231114 143910

 

Przy wsparciu środkami Samorządu Województwa Mazowieckiego we współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu gostynińskiego i subregionu płockiego, z inicjatywy Wicestarosty Gostynińskiego Marii Wróblewskiej zrealizowano wspólne działania na terenie jednostek powiatowych z zakresu pierwszej pomocy, zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

W dniu 10.11 2023 r. w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyninie przeprowadzono I część projektu pt. „Ambitny Senior w działaniu”. Uczestnicy odbyli spotkanie z prelegentem do spraw ekonomii i z promotorem zdrowia oraz uzyskali wiedzę w zakresie profilaktyki raka piersi. Podopieczni zaproponowali jedocześnie tematykę zajęć z których w przyszłości chcieliby skorzystać.

W dniu 14.11.2023 r. odbyła się II część projektu podczas której uczestnicy PŚDS w Gostyninie spotkali się z kwalifikowanymi ratownikami medycznymi, którzy przeprowadzili instruktaż z udzielania pierwszej pomocy. Ponadto brali udział w warsztatach z dietetykiem podczas którego przyrządzali przepyszny koktajl.

Spotkania przebiegały w miłej atmosferze i okazały się źródłem cennych i praktycznych wskazówek, które warto byłoby realizować w działaniu.

W tym samym dniu w LO im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie przeprowadzono szkolenie z zakresu instruktażu z pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie to przeprowadzono tak dla uczniów liceum jak i dla kadry pedagogicznej. Kurs przeprowadzony został dwuetapowo dla każdej z grup indywidualnie. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele docenili sposób przekazania tak cennej wiedzy, uznali jednogłośnie, że było to szkolenie w którym chętnie wzięli udział, a przekazane treści oraz praktyczne instruktaże okazały się cennym źródłem wiedzy.

 

20231114 09134320231114 09241920231114 09243520231114 09550520231114 14404020231114 154225400793308 861945719057458 3154970193533820087 n400802398 861945669057463 2629859945568031020 n402284665 861945652390798 8201510395372012628 n402443189 861945802390783 5133175045238190100 n