1

 

15 listopada 2023 r. w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie przeprowadzony został wykład i warsztaty dot. rozporządzania majątkiem dla Słuchaczy i Słuchaczek Gostynińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wykład poprowadził Adwokat Konrad Panek reprezentujący Stowarzyszenie Mazowsze Razem, które we współpracy z Powiatem Gostynińskim prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizuje zadania z zakresu edukacji prawnej w 2023 r. Podczas wykładu poruszano zagadnienia o tematyce m.in. dziedziczenia, darowizn, dożywocia, służebności osobistej, umowy przekazania gospodarstwa rolnego, testamentów, zachowku czy wydziedziczenia. Wykład wzbudził duże zainteresowanie.
W trakcie spotkania zadawano wiele pytań, na które zainteresowani na bieżąco uzyskiwali odpowiedzi. W ramach warsztatów uczestnicy sporządzili notatki o zasadach udzielania pisemnego pełnomocnictwa upoważniającego członków rodziny do działania w ich imieniu w sprawach urzędowych i sądowych.

Podczas spotkania uczestnikom wręczono ulotki informacyjne o nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej w Powiecie Gostynińskim. Na zakończenie spotkania przekazane zostały również informacje o funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie powiatu gostynińskiego oraz formie zapisów na wizyty w punktach.

Zadanie finansowane jest z budżetu Państwa, w części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom.

 

Kamil Życiński
Wydział Organizacyjny
Starostwo Powiatowe w Gostyninie
 
234567