Odpowiedź PPIS w Gostyninie inf. dot. wodociągu Szczawin K. ZarządzPPIS w Gostyninie inf. dot wodociągu Suserz Zarządz